TGT Program Hakkında

Programın Amacı

Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Kliniklerinde hastaya yapılacak işlem için hastayı bilgilendirip hazırlayarak, hastalığın tanı veya tedavisinde hekimler tarafından istenilen tetkik ya da tedavi planını hastaya en kaliteli biçimde uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli teknikerler yetiştirmektir.

Meslek Tanımı

Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının tıbbi görüntüleme programlarından mezun; tıbbi görüntüleme yöntemleri ile görüntü elde eden ve kullanıma hazır hale getiren sağlık çalışanıdır.

22 Mayıs 2014 Tarih ve 29007 sayılı resmi gazeteye göre Tıbbi görüntüleme teknikeri/teknisyeni görev ve sorumlulukları:

·      Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.

·      Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamını radyografik incelemeye hazır hale getirir.

·      Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir.

·      Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik mineral densitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemesini yapar.

·      Film banyo/baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemini yapar.

·      Radyografik atıkların muhafazası ve imha edilmesinde görev alır.

·      Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.

·      Hekim eşliğinde radyoopak enjeksiyonu yapar.

Eğitim Yapısı

Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümünde öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık bir eğitim almaktadırlar. Gördükleri dersler ve staj öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Mesleki dersler olarak radyasyon ve radyasyondan korunma, radyoterapi tedavi cihazları ve tıbbi görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımı, cihaz başı uygulamalı eğitim ve karşılaşabilecekleri hastalıklar hakkında bilgi verilirken, hasta karşılama ve hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra sistemleri kullanırken, bu sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak en düşük radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almaktadırlar.

Staj

Stajın amacı, öğrencilerin meslekleri ile ilgili iş alanlarını tanımak ve eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Staj eğitim öğretimin yapılmadığı yaz aylarında yapılmaktadır. 2. Yarıyılın bitimi ile başlayıp (1. Sınıfın sonunda) yaz döneminde toplamda 30 iş günü staj yapmak zorunludur. Öğrenciler Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve tam teşekkülü sağlık kurumlarında staj yapabilmektedirler.

Unvan ve Çalışma Alanları

Programı başarı ile tamamlayanlar ‘Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ’ unvanı ile birlikte ‘Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Diploması’ verilir. Çalışma alanları sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans, Mammografi, Floroskopi, Ultrasonografi, SPECT/CT ve PET/CT gibi görüntüleme ve radyoterapi tedavi cihazlarının hazırlanması ve uygulanması gibi çeşitli çalışma alanları vardır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve polikliniklerde iş imkanı bulabilmektedir.

Mesleğin Geleceği

Gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün önemi dolayısıyla programın geleceği aydınlık olup özel sağlık sektörlerinde, KPSS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS)  başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yaparak 4 yıllık (Lisans) eğitimine devam hakkını kazanabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

·      Biyoloji, fizik, kimya, insan bilimleri alanlarına ilgili,

·      Göz-el koordinasyonu gelişmiş,

·      Analitik yorumlama yapabilen,

·      İnsanlarla işbirliği içerisinde çalışmayı seven,

·      Dikkatli, sorumlu, tedbirli, dürüst ve iş disiplinine sahip,

·      Araştırmacı ve çalışkan,

·      Hızlı düşünüp, hızlı karar verebilen, planlı ve organize çalışabilen,

·      Zor şartlarda iş organizasyonu yapabilen,

·      Soğukkanlı, kararlı ve yeniliklere açık,

·      Zamanı iyi kullanabilen,

·      Titiz ve temizlik kurallarına dikkat eden,

·      Güler yüzlü ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği sürekli olarak radyasyon ile çalışılan bir meslektir. Radyasyonun zararlı etkilerinden kaçınabilmeleri için çalışanların dikkat etmesi gereken kural ve koruyucu önlemler vardır. Bu alanda çalışanlar ek izinler ve erken emeklilik haklarından da yararlanırlar. Bazı bölümlerdeki cihazların ses düzeyinin yüksek olduğu, iyonizen radyasyon etkisinin fazla olduğu kapalı bir alanda çalışılmaktadır. Mesai zamanları, uzmanlık alanlarına ve işin gerekliliklerine göre esnektir, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak hafta sonları ve tatilleri de içeren değişken çalışma düzenlemelerine sahip olabilmektedirler. İş gününün büyük çoğunluğunda hareket halinde, bireylerin sağlık durumlarını doğrudan etkileyecek, yoğun dikkat gerektiren işlemler yürütürler.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek liselerinin Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak program kontenjanı dahilinde yerleştirilirler. 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretime Giriş Sınavından (YGS) yeterli (YGS-1) puanı almaları halinde bu programa yerleştirilebilirlerDetaylı bilgi için 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu inceleyiniz.

 

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

 

Yerleştirme Tarihi

YGS puanıyla yerleşen

Sınavsız Geçişle Yerleşen

Kontenjan

Puan Türü

Taban puanı

Tavan puanı

Kontenjan

OBP

2016

15

YGS-1

321,205

383,900

15

380,950

2015

8

YGS-1

292,880

298,151

12

371,000

 

2016 YILINDA YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PROGRAMI ÜLKE GENELİNDEKİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMLARI ARASINDA;

YGS PUANIYLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN TABAN PUANI BAKIMINDAN 38. SIRADA; TAVAN PUANI BAKIMINDAN 21. SIRADA YER ALMAKTADIR.

SINAVSIZ GEÇİŞLE ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PUANI BAKIMINDAN 40. SIRADA YER ALMAKTADIR.