MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Meslek Yüksekokulumuz; evrensel değerler ışığında, bilim ve teknolojik gelişmelerden faydalanarak, ülkenin gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri alanında, ön lisans düzeyinde nitelikli ve mesleki açıdan yetkin, insan hakları ve etik değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle her düzeyde rekabet edebilecek standartlara ulaşmak, çağın gereksinimlerine uygun, sağlık sektörünün ihtiyaç duyacağı yeni programlar geliştirmektir