ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Necmiye ÜN YILDIRIM

Doğum Tarihi: 28.01.1975

Doğum Yeri: Çubuk- Ankara

Medeni Durumu: Evli, 2 çocuk sahibi

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1999

Doktora

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2003

Doçentlik

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Üniversitelerarası Kurul

2011

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

 

Zihinsel Engellilerde Reaksiyon Zamanının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 1999, Ankara. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fatih Erbahçeci

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Zihinsel Özürlü Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Eğitiminin Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, 2003, Ankara. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatih Erbahçeci

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzman

Abant İzzet Baysal Üniversitesi K.D. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO

1996-1999

Öğretim Görevlisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi K.D. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO

1999-2003

Yar. Doç.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi K.D. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO

2003-2011

 

Doç. Dr.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi K.D. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO

21. 06. 2011-2013

Doç. Dr.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Olimpiyat Hazırlık Merkezi(Görevlendirme)

29. 03. 2013-27.03.2014

Doç. Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

30. 03. 2014-

 

      Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. ÖZMEN T., Mental Retarde Çocuklarda Kardiovasküler Uygunluk Eğitim Programının Etkileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 2. DARİLGEN A., Tekerlekli Sandalye  Basketbol Sporu Yapanlarda Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 3. BEZCİLER E., Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporunun Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 4. ÖZENGİN N., Cimnastikçilerde Farklı Germe Sürelerinin Performansa Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 5. TORAMAN A., Yaşlılarda Düşme Riski ve Fiziksel Uygunluk, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 6. DURGUT E., Mental Retarde Çocuklarda Denge ve El Becerilerinin Günlük Yaşam aktivitelerine Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 7. DEMİRTAŞ  BİLGİN M., Kronik Özürlü Çocuk Sahibi Annelerde Pilatese Dayalı Mat Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi ve Bel Ağrısına Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 8. DENİZOĞLU H., Sağlıklı Bireylerde  Q Açısı ve Denge Arasındaki İlişki, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 9. DÖNMEZ G., Yaşlılarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 10. BÜYÜKTURAN Ö., Yaşlı bireylerde Quadriceps Femoris Kas Kuvveti, Yaşam Kalitesi ve Denge Arasındaki İlişki, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.

 

      Yönetilen Doktora Tezleri

 1. ÖZENGİN N,  Pelvik organ prolapsusu olan kadınlarda stabilizasyon egzersizleri ile elektromyografik biofeedback eğitiminin karşılaştırılması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.

      Projelerde Yaptığı Görevler :

1- Proje No: 2010.23.23.362. Görme ve İşitme Engelli Bireylerde Reaksiyon Zamanının Karşılaştırılması. BAP (Proje Yürütücüsü).

 

2- Proje No: 2010.23.23.362. Yaşlı Bireylerde Pilates Egzersizlerinin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. BAP (Proje Yürütücüsü).

 

3- Marka/10-01/TD-035. Öğretim Elemanlarına Doğru Eğitim Yöntemlerinin Verilmesi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ( Proje Yürütücüsü).  

 

4- Marka/ 11-01/TDo1-77. Felçli Hastaların Tedavisinde Nörogelişimsel Bobath Yaklaşımı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ( Proje Yürütücüsü).  

 

      İdari Görevler :

1.      Bölüm Başkanı :   30.03. 2014- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

2.   Yönetim Kurulu Üyesi:   30.03.2014 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  

3.   Müdür  :   10.05.2010- 29.03. 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi K.D.  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu          

4.   Müdür Vekilliği:   15.03.2010- 09.05.2010 Abant İzzet Baysal Üniversitesi K.D. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

5.   Müdür Yardımcısı:   2003-2007 Abant İzzet Baysal Üniversitesi K.D. Fizik Tedavi                               ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

6. Yönetim Kurulu Üyeliği:   07.04.2010-29.03. 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü        

            7.  Senato Üyeliği:      15.03.2010- 29.03.2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

      8.  Enstitü Kurul Üyeliği:      15.03.2010- 29.03.1-2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

      Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği
 2. Türkiye Spor Fizyoterapistleri Derneği
 3. Türkiye Fizyoterapistler Derneği Bilim Eğitim Komisyon Üyeliği
 4. Engelsiz AİBÜ Koordinatörlüğü
 5. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane Danışma Kurulu Üyeliği

 

      ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ün N., Erbahçeci F., The Evaluation of Reaction Time on Mentally Retarded Children. Pediatric Rehabilitation, 2001; 4(1):17-20.  

 

A2. Ün N., Yüktaşır B., Ergun N., Statik Germe Süresinin Hamstring Kas Esnekliği Üzerine Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2002; 13(2):72-76.

 

A3. Baltacı G., Ün N., Tunay V., Beşler A., Gerçeker S., Comparison of Three Different Sit and Reach Tests for Measurement of Hamstring Flexibility in Female University Students. Br. J. Sports. Med, 2003; 37:59-61. (SCI)

 

A4. Ün N., Erbahçeci F., Ergun N., Zihinsel Özürlü Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Eğitim Programının Fiziksel Uygunluk Düzeyleri Üzerine Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2004; 15(3):107-113.

 

A5.Yüktaşır B., Ün Yıldırım N., The Effect of Stretch Time Exertion on Joint Flexibility. Studia Sportiva, 2007; 1:32-39.

 

A6. Özmen T., Ün Yıldırım N., Yüktaşır B., Berts MW., Effect of School-Based Cardiovascular-Fitness Training in Children with Mental Retardation. Pediatric Exercise Science, 2007; 19:171-178. (SCI Expanded)

 

A7. Darilgen A., Yıldırım Ün N., Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularında Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2008, 19(2):64-73.

A8. Toraman A., Ün Yıldırım N., Düşme ile İlişkili ve İlişkisiz Hastalığı Olan Yaşlı Bireylerde Düşme Riski ve Fiziksel Uygunluk. Turkish Journal of Geriatrics, 2010; 13(2):105-110. (SCI Expanded)

 

A9. Ün Yıldırım N.,  Erbahçeci F, Ergun N, Pitetti K, Beets MW., The Effect of Physical Fitness Training on Reaction Time in Youth with Intellectual Disabilities. Perceptual and Motor Skills, 2010; 111(1):178-186. (SOC)

 

A10. Ün Yıldırım N., Cömert E., Özengin N., Shoulder Pain: A Comparison of Wheelchair Basketball Players with Trunk Control and without Trunk Control. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2010; 23(2):55-61. (SCI Expanded)

 

A11. Toraman A., Ün Yıldırım N., The falling risk and physical fitness in older people. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2010; 51(2):222-226. (SCI Expanded)

 

A12. Ün Yıldırım N., Özengin N., Çınar Özdemir Ö., Gökdoğan F., Yaşlı Bireylerde Fonksiyonellik, Performans ve Reaksiyon Zamanı ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Geriatrics, 2011, 14(1); 68-74.  (SCI Expanded).

 

A13. Özengin N., Ün Yıldırım N., Baltacı G., Masiulis N., Acute Effects of Different Stretching Duration on Vertical Jump Performance in Rhythmic Gymnastics, Journal Education. Physical Training. Sport, 2011, 82(3); 16-22. 

 

A14. Avcı S., Ün Yıldırım  N., Bakar Y., Cancer Knowledge, Awareness, and Beliefs in Older Adults: An Example of Bolu Provience, Turkey. Topics in Geriatric Rehabilitation, 2012, 28(4);254-259. (SCI Expanded)

 

A15. Ozmen T, Yuktasir B, Yildirim NU, Yalcin B, Willems M. Explosive Strength Training Improves Speed And Agility in Wheelchair Basketball Athletes. Rev Bras Med

Esporte, 2014; 20(2): 97-100

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Sarı Z., Ün N., Beşler A., Ergun N., Zihinsel Engelli Çocukların Fiziksel Yapı Özellikleri ile Uygunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, II. Uluslararası Spor Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, 7-9 Kasım 1997, Antalya.

 

B2. Ün N., Erbahçeci F., Ergun N., Mental Retarde Çocuklarda  Fiziksel Uygunluk, Balkan Spor Hekimliği Kongresi, Özet Kitabı, 26-30 Nisan 1999, Antalya.

 

B3. Çoknaz H., Ün Yıldırım N., Özengin N., Çınar Ö., Levent B., Bolu’da İlköğretimde Okuyan Kız Öğrencilerin Somototip Puanlarının Spora Yönlendirme Kriterleri Olarak Kullanılması, 10. International Sports Sciences Congress, Abstract Book, October 23-27,  2008, Bolu.

 

B4. Çoknaz H., Ün Yıldırım N., Özengin N., Çınar Ö., Akın E., Bolu’da İlköğretimde Okuyan Erkek  Öğrencilerin Somototip Puanlarının Spora Yönlendirme Kriterleri Olarak Kullanılması, 10. International Sports Sciences Congress, Abstract Book, October 23-27,  2008, Bolu.

      C. Yazılan ulusal  kitaplarda bölümler

C1. Yakıncı C., Yeşilada E., Koruyucu Sağlık Rehberi: Hareket Sistemi Sağlığı ve Vücut Mekanikleri, 85. Bölüm, Mattet Matbaacılık, 2012.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Ün N., Erbahçeci F., Ergun N., Mental Retarde Çocuklarda Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi. Romatizma, 2001; 16(1):16-21.

 

D2. Ün N., Çoknaz H., Mental Retardasyon ve Spor. A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003; 7(2):171-180.

 

D3. Çoknaz H., Ün N., Tıkız D., Elit Türk Erkek Cimnastikçilerinin Fiziksel Özelliklerinin ve Reaksiyon Zamanının Değerlendirilmesi. Performans, 2003; 9(3-4):1-8.

D4. Ün  N., Yılmaz İ., Mental Retardaston ve Fiziksel Uygunluk. Özveri, 2004.

 

D5. Ün Yıldırım N., Üçsular Dokuztuğ F., Darilgen A., Çınar Ö., Zihinsel Özürlü ve Zihinsel Özürlü Olmayan Çocuklarda Kardiovasküler Endurans ve Vücut Kompozisyonu. Performans, 2005; 11(1):1-6.

 

D6. Yüktaşır B., Kaya F., Yalçın H.B., Çoknaz H, Ün N., Modifiye Edilmiş İki Farklı Esneklik Antrenmanının Gövde Esnekliği Üzerine Akut Etkileri. Spor ve Tıp Dergisi, 2005; 13(2):10-20.

 

D7. Çoknaz H., Ün Yıldırm N., Özengin N., Artistik Cimnastikçilerde Farklı Germe Sürelerinin Performansa Etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; VI(3):151-157.

 

D8. Cömert E., Ün Yıldırım N., Ergun N., Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularında Üst Ekstremite Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2010; 2(2):62-69.

 

D9. Ergun N., Ün Yıldırım N., Engelli Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Spor. Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 2010; 3(3):93-100.( Türk tıp Dizini)

 

D10. Özmen T., Ün Yıldırım N., Zihinsel engelli Çocuklarda İnterval Antrenmanın Alt Ekstremite Kas Kuvvetine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2011;13: 26-30.

 

D11. Ün Yıldırım N., Özenin N., Öztürk A., Özdemir Ö., Sertel M.,Öztürk D. S.,Görme engelli, İşitme Engelli ve Sağlıklı Adelösanların Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2013;24(3)163-168.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

E1. Ün N., Baltacı G., Bayrakçı Tunay V., Beşler A., Gerçeker S., Üniversite kız öğrencilerinde üç farklı otur-uzan testinin karşılaştırılması, VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-8 Kasım 2000, Ankara.

 

E2. Özengin N., Ün Yıldırım N., Uzun Süreli Germe Egzersizlerinin Hamstring Kas Esnekliği Üzerine Etkisi, IV. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 18-20 Ekim 2007, İstanbul. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2007; 18(3):223-247.

E3. Özengin N., Baltacı G., Ün Yıldırım N., Futbolcularda Plasebo Bantlama ve Açık Örgü Bantlamanın Performansa Etkisi, XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım, 2008, Eskişehir. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2008; 19(3):172.

                                                                                           

E4. Çınar Özdemir Ö., Özengin N., Ün Yıldırım N., Çoknaz H., Bolu İli İlköğretim Öğrencilerinde Postür Taraması,  XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım, 2008, Eskişehir. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2008; 19(3):142.

 

E5.Akpınar M.,  Ün Yıldırım N. Özengin N., Yaşlı Bireylerde Ayak Altına Yapılan Klasik Masajın Denge Üzerine Etkisi, 2. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi 11-13 Kasım 2009, Ankara.

 

E6. Çinar Özdemir Ö., Özengin N., Ün Yıldırım N., Gökdoğan F., Yaşlı bireylerde cinsiyete göre yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, 2. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi, 11-13 Kasım 2009, Ankara.

 

E7. Özengin N, Ün Yıldırım N, Dikey sıçrama ile Bosco testi arasındaki ilişki,  2. Ulusal Fizyoterapi Kongresi,  Fizyoterapi Rehabilitasyon 14-16 Mayıs 2009, İzmir.

 

E8. Çinar Özdemir Ö., Özengin N., Ün Yıldırım N., Gökdoğan F., Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi,  Türk Geriatri 2010 Kongresi, 1-4 Nisan 2010, İzmir. Türk Geriatri Dergisi Kongre Özel Sayısı 2010; 13:63.

 

E9.  Dönmez G, Ün Yıldırım N, Özengin N. Yaşlılarda cinsiyete göre düşme korkusu, fiziksel aktivite seviyesi ve denge durumlarının karşılaştırılması, 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Hatay.

 

E10. Yalçın İ, Ün Yıldırım N, Özengin N. Servikal diskopatili hastalarda elektroterapi uygulamaları ve myofasial release tekniğinin karşılaştırılması, 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Hatay.

 

E11. Çınar D, Özengin N,  Sertel M, Ün Yıldırım N. Normal ve Sezeryanlı Doğumlarda Oluşabilecek Bel Ağrısının Karşılaştırılması, 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Hatay.

E12. Özengin N, Şen M, Ün Yıldırım N, Baltacı G. Profesyonel futbolcularda statik germe egzersizleri sonrası verilen sürenin performans üzerine etkisi, 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Kuşadası, İzmir. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi 2011; 22(2): 197.

 

E13. Özmen T, Ün Yıldırım N. Zihinsel engelli çocuklarda interval antrenmanın alt ekstremite kas kuvvetine etkisi, I. Uluslar arası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, 5-7 Mayıs 2011, Konya.

 

E14. Özengin N, Ün Yıldırım N, Çinar Özdemir Ö. Yaşlı bireylerde cinsiyete göre reaksiyon zamanının karşılaştırılması, 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi 2011; 22(2):164.

 

E15. Yazgaç M, Özengin N, Ün Yıldırım N. Fizyoterapi öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve fiziksel aktivite yapmama nedenleri,  6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Kuşadası, İzmir. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi 2011; 22(2):207.

 

E16. Özengin N,  Çinar Özdemir Ö, Kaba H, Ün Yıldırım N. Yaşlı bireylerde stabilizasyon egzersizlerinin fonksiyonel uzanma üzerine etkisi, XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi 2012; 23(1): S101.

 

E17. Ün Yıldırım N, Özengin N, Çinar Özdemir Ö, Kaba H, Numanoğlu A. Genç Yaşlı Bireylerde Aerobik Egzersizlerin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, III. Geriatrik Fizyoterapi Kongresi, 21- 23 Kasım 2012, İzmir.

 

E.18. Özer  Ö, Çankaya T, Numanoğlu A, Ün Yıldırım N., Yaşlı Bireylerde Cinsiyetin Aerobik Kapasiteye Etkisi, XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir.

 

E.19. Büyükturan Ö, Ekici G, Ün Yıldırım N., Yaşlı Bireylerde Kognitif Durum ve Lokomotor Sistemle İlişkisi,  XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir.

 

E.20. Büyükturan Ö, Ekici G, Ün Yıldırım N., Geriatrik Olgularda Beden-Kütle İndeksi ile Uyluk Kas Kuvveti, Denge ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki, XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir.

 

E.20. Ün Yıldırım N., Kabak B., Özengin N., Hazır M., Atıcılık Milli Takım Sporcularının Gövde Stabilitelerinin Değerlendirilmesi, VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara.

 

E.21.Ün Yıldırım N., Özengin N., Kabak B., Hazır M., Milli Takım Sporcularında Skapular Mobilitenin Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 23-24 Aralık 2013, İzmir.

 

E. 22. Özer Ö., Çankaya T., Ün Yıldırım N., Karacan M., İlaç kullanan  ve Kullanmayan Yaşlı Bireylerde Fiziksel Uygunluk ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 8-12 Nisan 2014, Ankara.
 

 

F. Diğer yayınlar :

F1. Ün N., Yüktaşır B., “Circuit Training for Children with Mental Retardation”, http:// www. Pelinks4u, Coaching& Sports, July 2004.

 

F2. Ün N., Çoknaz H., Yılmaz A., Postureanalyse bei den türkischen Turnerinnen. 17. Sportwissenschaflicher Hochscultag der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, 22-24 September 2005, Leipzig.

 

F3. Dokuztuğ Üçsular F., Avcı Ş., Ün Yıldırım N., Bakar Y., Ozengin N., Tütün E., Çinar Ö., Özmen T., The Results of the Questionnaire of Student’s Ideas About Learning in a Clinical Environment. European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) Spring Conference, 23 -25 March 2006, İstanbul –Turkey (Poster).

 

F4. Dokuztuğ Üçsular F., Ün Yıldırım N., Avcı Ş., Çankaya T., Darilgen A., Akşehir M., Oztürk A. The Questionnaire of Academic Staff’s Ideas About Learning in a Clinical Environment. European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) Spring Conference, 23 -25 March 2006, İstanbul –Turkey (Poster).

 

F5. Avcı Ş, Özengin N, Ün Yıldırım N. Students’ Perspective to European Mobility: An Example of Abant Izzet Baysal University, Physiotherapy School European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) Conference, 28 September-2 October 2011, Estoril-Portugal.

 

 

 

G. Konuşmacı olarak katılınan kongre, sempozyum, kurs ve paneller :

G1. Bedensel Engelliler ve Spor, II. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 2-4 Ekim 2003, İstanbul.

 

G2. Omuz Bölgesinde Stretching, Omuz Problemleri ve Rehabilitasyonu Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2004, İstanbul. 

 

G3. Tekerlekli Sandalye Klasifikasyon Semineri, 24-26 Şubat 2006, Antalya.

 

G4. Çağın Sorunlarının Çözümünde Vakıfların Rolü: Özürlülük ve Vakıflar, Vakıflar Haftası, 8-12 Mayıs 2006, Ankara.

 

G5. Tendinozis ve Rehabilitasyonunda Kanıta Dayalı Yaklaşımlar, I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2007, Ankara.

 

G6. Yaşlılarda Yaşam Kalitesi, Yaşlılık Semineri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Şubat 2008, Bolu.

 

G7. Spor Sakatlıklar ve Hastalıkları, İlk Yardım Dersi, Futbol Amatör Antrenör Kursu, Nisan 2008, Bolu.

 

G8. Özürlülerde Yaşam Kalitesi, 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü, Özel Eğitim Topluluğu Paneli, 3 Aralık 2008, Bolu.

 

G9. Engellilerde Fiziksel Aktivite, V. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Ankara.

 

G10. Engelli Sporcuların Egzersiz Eğitimi Nasıl  Olmalıdır?, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul.

 

G11. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Klasifikasyon  Kursu, 16-17  Nisan 2011, Ankara.

 

G12. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Klasifikasyon  Kursu, 27-28 Nisan 2013, Ankara.

                                         

H. Katılınan Kurslar :

 

H1. Bilişsel Egzersiz Egzersiz Yaklaşımı ve Klinik Plates Egzersizleri Kursu, 14-18 Ekim,   2013 Ankara.

 

     H2. Deneysel Çalışmalarda İstatistik Uygulamalar Kursu, 13-17 Kasım Bolu.

 

      H3  Kinesio-Tape  Course( KT1-2)  28-29 Ocak 2012, Ankara

 

      H4. Erişkin Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar, 5-11 Haziran 2011, Bolu.

 

      H5.  Thera.-Band Academy, Bands, Balls & Balance Workshop, 23-24 Haziran 2011,                Bolu

 

      H6. Eğitici Eğitimi, 22-28 Ocak 2011, Bolu

 

      H7. Temel Fizyoloji Kursu, 28-30 Kasım 2010, İstanbul

 

H8. Brian Mulligan’s Concepts Mobilisations with Movement, 5-8 Temmuz 2009,

Ankara.

 

H9.  and Treatment of Adult Hemiplegia- The Bobath Concept, 24-Eylül-1Ekim 19-24 Kasım 2007, Ankara.

 

H10. Kinesio-Taping, 2-13 Mart 2005, İstanbul.

 

H11. Nöromüsküler Elektrik Stimülasyonunda Dinamik Yaklaşımlar, 15-16 Ekim 2005, Ankara.

 

H12. Osteopathic Introduction Course, 8-10 October 2004, İstanbul.

 

H13. Serebral Palsili Çocuklarda GMF Değerlendirilmesi, 25-26 Mayıs, Bolu

 

H14. Torakal Bölge Mobilizasyon Kursu, 5 Mayıs 2004, Bolu.

H15. Lumbal Bölge Mobilizasyon Kursu 6 Mart 2004, İstanbul.

 

H16. Germe Kursu 17-18 Ocak 2004, Bolu.

 

H17. Spor Yaralanmalarında Erken Teşhis ve İlk Müdahale İlkeleri 24 Mart 2004,

Ankara.

 

H18. Türkiye Kızılay Derneği İlkyardım 14-19 Ekim 2002, Bolu.

 

H19. Sporda Antrenman ve Kuvvetlendirme 8-9 Mayıs 2002, Bolu.

 

H20. Sporcularda Diz Bölgesi Patolojilerinde Rehabilitasyon 14-15 Nisan 2001, Ankara.

 

H21. Sakroiliak Eklem Mobilizasyonu 29 Haziran 2001, Ankara.

 

H22. Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Dalında Klasifikasyon (2. Aşama) 22-24 Haziran 2001, Ankara.

 

H23. Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Dalında Klasifikasyon(I.Aşama)

16-18 Kasım 2000, Antalya.

 

H24. Spor Biyomekaniği Kursu 1-2 Kasım 2000, Ankara.

 

H25. Üst Extremite I-II Ortapedik Manuel Terapi Kursu 4 Haziran/ 10 Temmuz1999, Bolu.

 

H26. Statik El Splintleri Kursu 6-7 Haziran 1997, Bolu.

 

H27. Cyriax Mobilizasyon ve Manipulasyon Yöntemleri-I: Servikal Bölge, 8-9 Nisan 1997, Ankara.

 

H28. Skolyozda Üç Boyutlu Tedaviye Giriş, 8-9 Nisan 1997, Ankara.

 

H29. Cyriax Üst Ekstremite Mobilizasyon ve Manipulasyon Teknikleri, 11-13 Kasım 1997, Ankara.

 

I. Katılınan Kongre ve Sempozyumlar :

 

I1.XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 8-12 Nisan 2014, Ankara

 

I2. VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara.

 

I3. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizm Kongresi ve        III. Geriatrik Fizyoterapi Kongresi, 21-23 Kasım 2012, İzmir.

 

I4. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, 29-30 Eylül 2011, Bursa

 

I5. Tubitak Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 6 Aralık 2011, Bolu.

 

I6. 6. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, 22-23 Mart, 2012.

 

I7. 3.  Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul.

   

I8. 50. Yıl Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 7-9 Nisan 2011, Ankara.

 

I9.III. Fizyoterapi Günleri, 29-30 Nisan 2010, Ankara.

 

I10. V. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi 22-24 Ekim 2009, Ankara.

 

I11. Sporda Lumbal Bölge Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 7 Haziran 2008, Ankara.

 

I12. Sporcu Sağlığı Çalıştayı 30-31 Ocak 2008, Ankara.

 

I13. XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 6-9 Kasım 2008, Eskişehir.

 

I14. IV. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi 18-20 Ekim 2007, İstanbul.

 

I15. 3rd Congress of International Association of Physical Therapists Working with Older People 3-5 November 2006, İstanbul.

 

I16. ENPHE Spring Conference 26 March 2006, İstanbul.

 

I17. Omuz Problemleri ve Rehabilitasyonu 29-30 Mayıs 2004, İstanbul.

 

I18. II. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi 2-4 Ekim 2003, Ankara.

 

I19. I. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi 30 Haziran-1 Temmuz 2001, Ankara.

 

I20. VI. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2-5 Kasım 2000, Ankara.

 

I21. Zihinsel Engellilere Yönelik Uygulamalı Antrenör Eğitim Semineri 1998, Bolu.

 

I22. VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 6-8 Kasım 2000, Ankara.

 

I23. Balkan Spor Hekimliği Kongresi 26-30 Nisan 1999, Antalya.

 

I24. Uluslararası Nörolojik Rehabilitasyon Kongresi 17-20 Ekim 1999, Antalya.

 

I25. VII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 1998, Antalya.

 

I26. Fizik Tedavide Özel Yaklaşımlar I: Solunum Fizyoterapisi Sempozyumu 24-25 Mart 1997, Ankara.

 

I27. Çocuk Hekimi ve Mental Retardasyon: Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri 1997, Ankara.

 

I28. Herkes İçin Egzersiz Sempozyumu 19-21 Mayıs 1997, Bolu.

 

I29. Zihinsel Engellilerde Jimnastik Semineri 5-7 Ekim 1997, Antalya.

 

I30. II. Uluslararası Engellilerde Spor Eğitimi Sempozyumu 7-9 Kasım 1997, Antalya.

 

I31. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Özel Yöntemler II,  8-9 Nisan 1997, Ankara.

 

I32. VI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu 6-9 Kasım 1996, Denizli.

 

      J. Yer Alınan Diğer Faaliyetler :

J1. Katılınan Organizasyon

 

1. Uluslar arası Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası

Fizyoterapist

10-20 Ocak 2004, Hollanda

2. Uluslar arası Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası

Fizyoterapist

16-19 Mayıs 2003, İspanya

3. Bedensel Engelliler Doktor Trawinski Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası

Fizyoterapist

24-29 Eylül 2003, İstanbul

4. Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Erkekler Avrupa Basketbol B Şampiyonası

Fizyoterapist

01-07 Ocak 2003, Çek Cumhuriyeti

5. Tekerlekli Sandalye Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası

Fizyoterapist

24 Ocak-03 Mart 2003, Almanya

6. Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi Klasman Müsabakaları

Puanlamacı

09-15 Nisan 2002-Antalya

7. Dünya Şampiyonasına Hazırlık Yüzme Milli Takım Kampı

Puanlamacı

25-28 Ekim 2002-İstanbul

8. Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası

Puanlamacı

27-28 Nisan,2003  Kahramanmaraş

9. Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Avrupa Basketbol Şampiyonası Hazırlık Kampı

Fizyoterapist

17-23 Şubat 2003, Ankara

10. Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası Hazırlık A Milli Takım Kampı

Fizyoterapist

26 Kasım–04 Aralık 2002-İzmir

11. Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig Play Out Müsabakaları

Puanlamacı

10-13 Mayıs 2001-Antalya

 

J2. Ün N.“ Wheelchair Basketball Eurocup Finals”  Dünya Tekerlekli Sandelye Basketbol Federasyonu Silver Level Puanlama Sınavı, 22-25 Nisan 2004, İzmir. (Bu sınav sonucunda Dünya Tekerlekli Sandelye Basketbol Federasyonu Silver Level Sınıflandırma Uzmanlığına hak kazanılması).

 

J3. XVII. Akdeniz Oyunları,    Fizyoterapist        20-30 Haziran 2013,     Mersin.

 

K. Görev alınan kurullar :

K1. Öz-Veri Dergisi Hakem Kurulu Görevi

K2. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi Hakem Kurulu Görevi

K3. Bedensel Engelliler Federasyonu Sağlık Kurulu ve Eğitim Komisyonu Kurulu Üyeliği

 

L. Yurt dışında eğitimci olarak katılınan organizasyon :

L1. Intensive Programme; Active Rehabilitation of Elderly in Multidisciplionary Work 6 ECTS, “ General Physical Exercise in Elderly People” , 14-25 April 2008, Lahti University of Applied Sciences, Finland.

 

M. Yurt dışında katıldığı klinik çalışma :

M1. Wichita State University, Department of Physical Therapy, 7 July-4 August 2000, Kansas, USA.

 

N. Düzenlenmesinde görev alınan organizasyonlar :

N1. European Network of Physiotherapy in Higher Education, Spring Conference 23-25 March 2006, İstanbul Turkey.

 

 

 

O. Diğer Eğitim Faaliyetleri

     Özel öğrenci olarak alınan dersler

     İnsan Kaynakları Yönetimi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,         2011-2012 Bahar Dönemi.

 

Ö. Atıflar :

O1.  Baltaci G., Un N., Tunay V., et al. Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students, British Journal of Sports Medicine, 2003, 37(1):59-61 
Times Cited: 18

 

Atıfın yer aldığı makaleler:

1)      Mendez-Sanchez R, Alburquerque-Sendin F, Fernandez-de-las-Penas C, et al. Immediate Effects of Adding a Sciatic Nerve Slider Technique on Lumbar and Lower Quadrant Mobility in Soccer Players: A Pilot Study Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2010; 16(6):669-675.

2)      Lopes FAS, Menegon EM, Franchini E, et al. Is acute statica stretching able to reduce the time to exhaustion at power output corresponding to maximal oxygen uptake? Journal of Strength and Conditioning Research, 2010; 24(6):1650-1656.

3)      Chillon P, Castro-Pinero J, Ruiz JR, et al. Hip flexibility is the main determinant of the back-saver sit-and-reach test in adolescents Journal of Sports Sciences, 2010; 28(6):641-648.

4)      Lopez-Minarro PA, Rodriguez-Garcia PL. Hamstring muscle extensibility influences the criterion-related validity of sit-and-reach and toe-touch tests Journal Of Strength And Conditioning Research, 2010; 24(4): 1013-1018.

5)      Kawano MM, Ambar G, Oliveira BIR, et al. Influence of the gastrocnemius muscle on the sit-and-reach test assessed by angular kinematic analysis Revista Brasileira De Fisioterapia, 2010; 14(1): 10-15.

6)      Castro-Pinero J, Chillon P, Ortega FB, et al. Criterion-Related Validity of Sit-and-Reach and Modified Sit-and-Reach Test for Estimating Hamstring Flexibility in Children and Adolescents Aged 6-17 Years International Journal of Sports Medicine, 2009; 30(9):  658-662.

7)      Hallegraeff HJM, de Greef M, Winters JC, et al. Manipulative therapy and clinical prediction criteria in treatment of acute nonspecific low back pain Perceptual And Motor Skills, 2009; 108(81): 196-208.

8)      Alonso J, McHugh MP, Mullaney MJ, et al. Effect of hamstring flexibility on isometric knee flexion angle-torque relationship Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2009; 19(2): 252-256.

9)      Lopez-Minarro PA, Andujar PSD, Rodriguez-Garcia PL. A comparison of the sit-and-reach test and the back-saver sit-and-reach test in university students Journal Of Sports Science and Medicine, 2009; 8(1): 116-122.

10)   Ahlqwist A, Hagman M, Kjellby-Wendt G, et al. Physical therapy treatment of back  complaints on children and adolescents Spine, 2008; 33(20): E721-E727.

11)   Clark RA. Hamstring injuries: Risk assessment and injury prevention Annals  Academy of Medicine Singapore, 2008; 37(4): 341-346.   

12)   Cardoso JR, Azevedo NCT, Cassano CS, et al. Intra and interobserver reliability of  angular kinematic analysis of the hip joint during the sit-and-reach test to measure  hamstring length in university students Revista Brasileira De Fisioterapia, 2007; 11(2): 133-138.

13)   Rodriguez-Garcia PL, Lopez-Minarro PA, Yuste JL, et al. Comparison of hamstring criterion-related validity sagittal spinal curvatures, pelvic tilt and score between sit-and-reach and toe-touch tests in athletes Medicina Dello Sport, 2008; 61(1): 11-20. 

14)   Ozcaldiran B. Knee flexibility and knee muscles isokinetic strength in swimmers and soccer players Isokinetics and Exercise Science, 2008; 16(1): 55-59.

15)   Minarro PAL, Andujar PSD, Garcia PLR, et al. A comparison of the spine posture among several sit-and-reach test protocols Journal of Science and Medicine in Sport, 2007; 10(6): 456-462.

16)   Costanzo C, Walker SN, Yates BC, et al. Physical activity counseling for older women Western Journal of Nursing Research, 2006; 28(7): 786-801.

17)   Taylor-Piliae RE, Haskell WL, Stotts NA, et al. Improvement in balance, strength, and flexibility after 12 weeks of tai chi exercise in ethnic Chinese adults with cardiovascular disease risk factors Alternative Therapies in Health and Medicine, 2006; 12(2):50-58.   

18)   Kanbur NO, Duzgun L, Derman O, et al. Do sexual maturation stages affect flexibility in adolescent boys aged 14 years? Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2005; 45(1): 53-57.

 

O2. Ozmen T., Yıldırım N.U., Yüktasir B., et al. Effects of school-based cardiovascular-fitness training in children with mental retardation,  Pediatric Exercise Science, 2007; 19(2): 171-178.
Times Cited: 5

 

Atıfın yer aldığı makaleler:

1)      Casey AF, Rasmussen R, Mackenzie SJ, et al. Dual-Energy X-Ray Absorptiometry to

      Measure the Influence of a 16-Week Community-Based Swim Training Program on

      Body Fat in Children and Adolescents With Intellectual Disabilities, Archives of

      Physical Medicine and Rehabilitation, 2010;  91(7): 1064-1069.

2)      Khalili MA, Elkins MR. Aerobic exercise improves lung function in children with

intellectual disability: a randomised trial, Australian Journal of Physiotherapy, 2009; 55(3): 171-175.

3)      Fragala-Pinkham M, Haley SM, O'Neil ME. Group aquatic aerobic exercise for

children with disabilities, Developmental Medicine and Child Neurology, 2008; 50(11): 822-827.   

4)      White Glen W, Gonda Chiaki, Peterson Jana J, et al. Secondary analysis of a scoping   review of health promotion interventions for persons with disabilities: Do health promotion interventions for people with mobility impairments address secondary condition reduction and increased community participation? Dısabılıty And Health Journal, 2011; 4(2): 129-139.

5)      Davis K, Zhang G, Hodson P. Promoting Health-Related Fitness for Elementary Students With Intellectual Disabilities Through a Specifically Designed Activity Program . Journal Of Polıcy And Practıce In Intellectual Dısabılıtıes,  2011; 8(2):77-84.    

 

P.  Görev alınan Oturum Başkanlıkları

P1. Afetlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prof. Dr. Nuray Kırdı ve Yrd. Doç. Dr. Necmiye Ün Yıldırım 50. Yıl Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 7-9 Nisan 2011, Ankara.

P2. Bel ağrısında Elektroterapi mi, Yumuşak Doku Mobilizasyonu mu? Prof. Dr. Yavuz Yakut, Yrd. Doç. Dr. Necmiye Ün Yıldırım. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 14-16 Mayıs 2011, İstanbul.

P3. Pediatrik değerlendirmede bütüncül yaklaşım, Günümüzde çocuklarda Bobath yaklaşımı, Prof. Dr. Ayşe Livanelioğlu, Doç. Dr. Necmiye Ün Yıldırım. 2.  Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi 7-9 Ekim 2011, İstanbul.

R. Görev Alınan  Yüksek Lisans ve Doktora Sınav Jürilikleri

 

 1. “Lenfödemde Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Tekniği ile Matriks Ritim Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, doktora Tezi,  2011, İstanbul

 

 1.  “Türkiye’de Fizyoterapistlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Araştırılması”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 2011, Bolu.

 

 1. “Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Spastisiteyi Değerlendirmede İki Farklı Klinik Yöntemin Gözlemci İçi Güvenirliğinin İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 2010, Ankara.

 

 1. “Pes Planusu Olan ve Olmayan Erişkin Erkeklerin Fiziksel Uygunluk Düzeyi ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010, Ankara.

 

 1. “Spina Bifidalı Çocuklarda Üst Ekstremite Kuvvetlendirme Eğitimi ve Solunum Egzersizlerinin Solunum Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010, Bolu.

 

 1. “Profesyonel Futbolcularda Diz Yaralanmalarını Oluşturan Risk Faktörlerinin Analizi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009, Ankara.

 

 1. “Altmışbeş Yaş ve Üstü Bireylerde Evde Bakım Verenlerin Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2008, Bolu.

 

 1. “Boyun Ağrılarında Farklı Fizyoterapi Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008, Bolu.

 

 1. “Fonksiyonel Eğitimin El ve Üst Ekstremite İle ilgili Muskuloskeletal Rahatsızlıkları Üzerine Etkisi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008, Bolu.

 

 1. “Serebrovasküler Rahatsızlıklarda Üst Ekstremitede Devamlı Pasif Hareket ve Margaret Johnstone Yönteminin Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Bolu.

 

 1. “Disgrafi Problemi Olan Çocuklarda Üst Ekstremite Motor Eğitimin Yazı Yazma Üzerine Etkisi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006, Bolu.

 

 1. “Fiziksel Eğitim Alan ve Almayan Astımlı Çocukların Solunum Fonksiyon Parametrelerinin Karşılaştırılması”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005, Bolu.

 

 

 1. “Ailelerin Yanında Yaşayan Serebral Palsili Çocuklar İle Bakım Evlerinde Yaşayan Serebral Palsili Çocukların Fonksiyonel Bağımsızlık Derecelerinin Değerlendirilmesi”Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004, Bolu.

 

 1.  “İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Ayak, Ayak bileği Deformitelerinin Podoskop ile Değerlendirilmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004, Bolu.

 

 1. “Mental Retardasyonlu Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004, Bolu.

 

 

Haberler
Etkinlikler