2017-2018 BAHAR DÖNEMİ DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU İLANI

AnasayfaDuyurular

2017-2018 BAHAR DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU İLANI

 2017-2018 AKADEMİK BAHAR YARIYILI DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

1. Öğrenciler Doktora yeterlilik başvurularını ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINA 01-12 MART 2018 tarihleri arasında yapacaktır.

2. Anabilim Dalı Başkanlıkları Doktora Yeterlilik Başvuru Formlarını Enstitüye 12-19 MART 2018 tarihleri arasında teslim edecektir.

 DOKTORA YETERLİLİK SINAVLARI 05 NİSAN 2018 - 27 NİSAN 2018 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

3. Öğrenci doktora yeterlilik başvuru formunu danışmanı ile beraber doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı Başkanlığından Enstitüye başvurular Anabilim Dalı Akademik kurul kararıyla toplu halde üst yazıyla teslim edilir.

4. Başvuru formuna ek olarak öğrenci transkript belgesi eklenir (ÖĞRENCİLER TRANSKRİPTLERİ KENDİ SİSTEMLERİNDEN ALACAKLARDIR).

5. Doktora yeterlik jürisi (biri danışman ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere beş asil öğretim üyesi ile biri aynı anabilim/bilim dalından diğeri kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur.)

("Doktora Jürisi Atama Formu" Doktora Yeterlik Komitesi tarafından imzalanması gerekmektedir.)

 NOT: Kurum dışından gelen asil ve yedek jüri üyelerin TC Kimlik no, telefon e-mail yazışma adresleri ayrıca gerekmektedir….!!!

 6. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır.

7. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç (3) gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

 8. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(BİR ÖĞRENCİNİN DOKTORA YETERLİLİĞE EN FAZLA 2 DEFA GİRME HAKKI VARDIR.)

 9. Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılırlar.

 10. 2017-2018 Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavına Başvuru Yapmış ve Başarısız Olmuş Öğrenciler 2017-2018 Bahar Yarıyılında Doktora Yeterlik Sınavına Girmek Zorundadır. Girmemeleri Durumunda Başarısız Sayılıp Doktora Programından İlişkisi Kesilir.

 -GEREKLİ FORMLAR-

1.      DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ATAMA FORMU Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu

2.      DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ TUTANAK FORMU Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanak Formu

(SÖZLÜ SINAVDA KULLANILACAK)

3.      YABANCI DİL BELGESİ ( ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRIRKEN VERMİŞ OLDUĞU DİL BELGESİ )

4.      DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAV FORMU Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Formu

(YAZILI SINAVDA KULLANILACAKTIR.)

 

 

 

 

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.