Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Listeleri

 

Koordinatör

Doç. Dr. Esra ÇALIK VAR    

 

Bilimsel Araştırma Projeleri

Dr. Öğr.Üyesi Filiz YEŞİLIRMAK

 Sevda AKKAYA

Öğr.Gör.Büşra KARADUMAN

 

TÜBİTAK ve Diğer Projeler

Mevlüt AŞIKKAYA 

 

Satın Alma Birimi

Yasin DUMANLI

Hamit TOSUN

Ömer Faruk ERDOĞAN