Misyon

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29’ncu maddesi ile  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Sekizinci Bölümünde yer alan Yönetim Örgütleri başlıklı 51’nci maddesine göre kurulan idari bir teşkilattır.

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, personelin atama, özlük, sağlık, izin, sicil, kadro, emeklilik ve tahakkuk (maaş) işleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir.

Personel Daire Başkanlığı; Eğitim programları ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve personelimizin görevlerini yerine getirirken liyakat, kariyer ilkeleri ile yetkinlik bazlı performanslarına da dikkat ederek kurum içerisinde yükselmelerini ve bu sayede görevlerindeki iş tatminlerini, katılımlarını ve kuruma olan bağlılıklarını güçlendirmek için  gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Üniversite genelinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerde yer alan personeli bilgilendirmek ve yol göstermek, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmak insan odaklı bir anlayışla mutlu çalışanlarla mutlu bir topluma ulaşmak amacını taşımaktadır.

Haberler
ETKİNLİKLER
24.08.2017 11:09:31
Haberler
18.03.2013 13:54:40
Etkinlikler