T.C.

Ankara YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Personel Daire Başkanlığı

ORGANİZASYON ŞEMASI

Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Fazlı DOĞANGÜN
Personel Daire Başkanı
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Maaş – Tahakkuk 
Şube Müdürlüğü 
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Fatih TİFTİKÇİ
Bilgisayar İşletmeni
Birim Sorumlusu
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Murat GÜNEŞ
Şef
Birim Sorumlusu
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Aylin İNANÇ
Şube Müdürü
Birim Sorumlusu
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Akademik Personel
Şube Müdürlüğü 
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: İdari Personel
Şube Müdürlüğü 
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Mustafa DELİBAŞ 
Bilgisayar İşletmeni
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Akademik ve İdari Personel Özlük Şube Müdürlüğü
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Erdal BOSTANCI
Şube Müdürü
Birim Sorumlusu
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Ayşe DOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Görevlendirme Şube Müdürlüğü
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Çiğdem SAĞDIÇ
Bilgisayar İşletmeni
Birim Sorumlusu
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Emel YAVAŞ
Bilgisayar İşletmeni
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Melek DERE
Bilgisayar işletmeni
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Personel Dairesi Başkanlığı - 2014 
Tüm hakları Personel Dairesi Başkanlığına aittir.

Tasarım : MURAT GÜNEŞ
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Bülent YAMAN
Hizmetli

Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Damla SOLAK  
Memur
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Emin AKYOL
Memur
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Arzu KAYA
Memur
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: SEKRETER VE EVRAK KAYIT
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Adem DENİZ
Bilgisayar İşletmeni
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Osman METİN
Bilgisayar İşletmeni
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Rukiye SARICI  
Bilgisayar İşletmeni
Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Hasan YILDIZ
Memur