Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı

Programın Amacı:

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programında; bilgisayar ve bilgisayar sistemleri kurulumunu gerçekleştirebilecek, işletmelerin web ortamına taşınmalarını sağlayabilecek ve işletmeler için uygulama programları geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Eğitim Süreci:

Bilgisayar Programcılığı Programında öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık bir eğitim almaktadırlar. Gördükleri dersler ve staj öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin alt yapısını oluşturmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Programındaki 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler Bilgisayar Donanımı, Grafik ve Animasyon, Proje Yönetimi gibi teorik dersler almakla birlikte, staj gibi uygulamalı eğitimlere de katılmaktadırlar.

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı’nın ikinci yarıyılı sonunda yaz döneminde öğrenciler 30 (otuz) işgünü iki yüz kırk (240) saat olarak uygulamalarını yaparlar. Stajın amacı, öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek ve görev yapacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını sağlamaktır.

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı’nda eğitim gören her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla mezun olmadan önce uygun görülen kurumlarda staj yapmak zorundadır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye ait olmakla birlikte, staj için önerilen kurum/kuruluşun uygunluğu bölüm tarafından onaylanmalıdır.

İstihdam Olanakları:

Mezunlar; kamu veya özel sektörde, orta ve küçük ölçekli kurum ve kuruluşlarda Bilgisayar Programcısı, Sistem Destek Elemanı, Bilgisayar Eğitmeni, Yazılım Uzmanı, Uygulama Programcısı, Ağ Sorumlusu, Analist Programcı, Teknik Danışman, Web Tasarımcısı, İnternet Programcısı, Yazılım Koordinatörü, Proje Müdürü olarak iş imkanı bulabilmektedirler.

Ayrıca, Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek Biligsayar Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendsiliği, Endüstri Mühendsiliği gibi 4 yıllık lisans bölümlerini de bitirebilirler.  DGS ile geçilebilecek diğer bölümler hakkında detaylı bilgi için http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/DGS/tablo-2_24052017.pdf

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları:

Bilgisayar Programcılığı Programı, 2017 yılı itibariyle üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olup ilk kez 2017 yılında öğrenci kabul etmiştir. 2018 yılında YGS-1 puanıyla 40 öğrenci programa yerleştirilebilecektir. Detaylı bilgi için 2018-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu inceleyebilirsiniz.

 

Haberler