Staj Takvimi

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

 Meslek Yüksekokulu

2017-2018 Akademik Yılı Dönem Sonu Zorunlu Staj Takvimi

İŞLEMLER

SON TARİH

AÇIKLAMA

-Staj yerine onaylatılan “Zorunlu Staj Formları”nın (2 nüsha) staj komisyonuna teslim edilmesi

7 Mayıs 2018

Eksiksiz şekilde doldurulan 2 nüsha form staj yerine onaylatıldıktan sonra staj komisyonunun onayı için komisyona teslim edilir.

-Öğrenci tarafından doldurulan “Sigorta İşlemleri Başlatma Belgesinin” teslim edilmesi (Müstahaklık Belgesi de eklenecek)

1.Alternatif İçin:  28 Mayıs-3 Haziran  2018 arası

 

2. Alternatif İçin:

26-30 Haziran 2018 tarihleri arası

 

 

Eksiksiz şekilde doldurulan forma, Sosyal Güvenlik Kurumundan veya https://www.turkiye.gov.tradresinden alınacak Müstahaklık belgesi eklenerek staj komisyonuna teslim edilecek.

-Zorunlu Staj Başlama Tarihi (Alternatif 1)

18 Haziran 2018

Toplam 30 iş günü

-Zorunlu Staj  Başlama Tarihi (Alternatif 2)

2 Temmuz 2018

Toplam 30 iş günü

-Staj dosyasının komisyona teslim edilmesi

Stajı takip eden akademik yarıyılın ilk haftası içinde

 

Staj defteri ve kapalı zarfa konulmuş staj değerlendirme formu staj komisyonuna teslim edilir.

 

Haberler