Program Hakkında

Grafik Tasarım Programı

Programın amacı:

Grafik Tasarımı Ön Lisans Programında TV ve diğer kitle iletişim araçlarından internete kadar her türlü medya ortamında iletişim tasarımı yapabilecek profesyonel elemanlar yetiştirmek, ayrıca fotoğraf, video, etkileşimli ortam tasarımı, animasyon gibi yaratıcı alanlarda üretim yapabilen ara teknik elemanın yetişmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitim Süreci:

Grafik Tasarımı Ön Lisans Programında öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık bir eğitim almaktadırlar. Gördükleri dersler ve staj öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin alt yapısını oluşturmaktadır.

Grafik Tasarımı Ön Lisans Programındaki 2 yıllık eğitim süresince Sanat Tarihi, Perspektif, Reklam Grafiği ve İllüstrasyon gibi teorik dersler almakla birlikte, Sektörel Staj gibi uygulamalı eğitimlere de katılmaktadırlar.

Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı’nın ikinci yarıyılı sonunda yaz döneminde öğrenciler 30 (otuz) işgünü iki yüz kırk (240) saat olarak uygulamalarını yaparlar. Stajın amacı, öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek ve görev yapacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını sağlamaktır.

Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı’nda eğitim gören her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla mezun olmadan önce uygun görülen kurumlarda staj yapmak zorundadır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye ait olmakla birlikte, staj için önerilen kurum/kuruluşun uygunluğu bölüm tarafından onaylanmalıdır.

İstihdam Olanakları:

Programdan mezun olanlar "Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı Mezunu" olurlar. Bu mezunlar, reklam ajansları, basın yayın kuruluşları, televizyon kanallarında görsel tasarımın kullanıldığı bütün alanlarda iş bulabilmektedirler. Program mezunları kendi işyerlerini açabilecekleri gibi; orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklam ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilir.

Ayrıca, Grafik Tasarımı ön Lisans programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek Fotoğraf, Grafik Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim gibi 4 yıllık lisans bölümlerini de bitirebilirler.  DGS ile geçilebilecek diğer bölümler hakkında detaylı bilgi için http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/DGS/tablo-2_24052017.pdf

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları:

Grafik Tasarımı Programı, 2017 yılı itibariyle üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olup ilk kez 2017 yılında öğrenci kabul etmiştir. 2018 yılında YGS-5 puanıyla 40 öğrenci programa yerleştirilebilecektir. Detaylı bilgi için 2018-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu inceleyebilirsiniz.

 

 

Haberler