Akademik Özgeçmiş

Öğr.Gör. Sonnur ÖZDEMİR

Grafik Tasarım Program Bşk.

 

Öğr. Gör.Yusuf Evren AYKAÇ

Bilgisayar Programcılığı Program Bşk.

 

Öğr. Gör. Hacı KAYA

Halka İlişkiler ve Tanıtım Program Bşk.

 

Öğr. Gör. Ahmet AKSOY

Bilgisayar Programcılığı Öğretim Elemanı

Haberler