Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Programın Amacı:

Küresel ekonomide ve ülkemizde büyük bir ivme kazanarak  en hızlı büyüyen dinamik sektörlerin başında sivil havacılık gelmektedir. Dünyada havayolları tarafından taşınan yıllık yolcu sayısının artmasıyla birlikte, çok sayıda havayolu şirketi sektöre katılmakta ya da var olan havayolları uçtuğu destinasyonların sayısını arttırmaktadır. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı’nın temel amacı, havacılık sektöründeki büyümeye paralel olarak artan kabin hizmetleri personeli talebini karşılamaya yönelik takım çalışmasına yatkın, müşteri ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı, etkin iletişim becerisine sahip, dinamik ve operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim personel yetiştirmektir.

Eğitim Süreci:

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık bir eğitim almaktadırlar. Gördükleri dersler ve staj öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin alt yapısını oluşturmaktadır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programındaki 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler Havacılık Terminolojisi, Normal Emniyet Kuralları, Temek Meteoroloji ve Mesleki İngilizce gibi teorik dersler almakla birlikte, Sektörel Staj gibi uygulamalı eğitimler de yapılmaktadırlar.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön lisans Programı’nın ikinci yarıyılı sonunda yaz döneminde öğrenciler 30 (otuz) işgünü iki yüz kırk (240) saat olarak uygulamalarını yaparlar. Stajın amacı, öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek ve görev yapacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını sağlamaktır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Ön lisans Programı’nda eğitim gören her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla mezun olmadan önce uygun görülen kurumlarda staj yapmak zorundadır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye ait olmakla birlikte, staj için önerilen kurum/kuruluşun uygunluğu bölüm tarafından onaylanmalıdır.

İstihdam Olanakları:

Mezun olan öğrencilerimiz, havayolu işletmeleri ve havaalanlarının değişik faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle ilişkide olan diğer işletmelerde çalışabilecektir.

Mesleki eğitimde ilerlemek isteyen öğrenciler ise “Sivil Havacılık ve Kabin  Hizmetleri Ön lisans Programını” başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları:

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programı, 2018 yılı itibariyle üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olup ilk kez 2018 yılında öğrenci kabul edecektir. 2018 yılında YGS-5 puanıyla 40 öğrenci programa yerleştirilebilecektir. Detaylı bilgi için 2018-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu inceleyiniz.

 

Haberler