MYO 2017-2018 Bahar Dönemi Final Sınav Programı Revize Edilmiştir

Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Bahar Dönemi Final Sınav Programı için tıklayınız.

 

SINAV KURALLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

  1. Öğrencilerin sınav boyunca kimlik kartlarını sıraları üzerinde bulundurmaları gerekmektedir.
  2. Öğrencilerin oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında öğrencilerin yerini değiştirmek yetkisi salon gözetmelerine aittir.
  3. Sınav kurallarına uymak öğrencilerin temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan öğrencilerin sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir; ve sınav kağıtları alınacak olup gerekli işlem yapılacaktır.
  4. Sınav yoklama çizelgesini imzalamak öğrencilerin sorumluluğudur. Sınava giren öğrenciler yoklama listesini imzalayana kadar sınav salonunundan çıkamazlar. 
  5. Öğrenciler her ne sebeple olursa olsun sınav esnasında cep telefonu kullanamazlar ve cep telefonlarını yanlarında bulunduramazlar.
  6. Sınava cep telefonuyla gelen öğrencilerin cep telefonlarını sınav başlamadan önce kürsüye bırakmaları zorunludur.
  7. Öğrecilerin sınav esnasında birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri yasaktır
  8. Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları yasak olup aksi halde davranan öğrenciler hakkında işlem yapılacaktır.
  9. Sınavlarda kopya çeken yada çekmeye teşebbüs edenlere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında “Kınama” ve/veya “Uzaklaştırma” cezası verilecektir. 

Haberler