YBU Statistics

Devlet Üniversitelerinde Uluslararası Öğrenci Sayıları ve Oranları

En Çok Doktora Öğrencisi Olan Üniversiteler

Kaynak: 2015-16 akademik yılı YÖK istatistik verileri