Mimarlık

   Üniversitemiz Mimarlık Bölümü, günümüz mimarlık mesleğini teknolojinin tüm gelişmelerini yakından takip ederek çağdaş eğitim ortamına taşıyan, toplumsal farkındalık, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk sahibi mimarların yetiştirildiği bir kurumdur. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olacak olan mimarlık öğrencileri, mimarlıkla ilgili bilimsel gerçekleri sanatsal bir duyarlılıkla ve toplumsal farkındalıkla harmanlayan çok düşünlü yetkin bir düzeye ulaşırlar. Uluslararası düzeyde bir eğitim modeli benimseyen Mimarlık Bölümü’nde hedef, her ortamda bilgiye ulaşma yollarını keşfedebilen ve buna olanak sağlayan, esnek düşünebilen ve katılıma açık, sorgulayan ve merak eden, ilişki kurabilen ve yenilikçi bağlantılara açık, bilgiyi dönüştürebilen, öğrenmeyi öğrenen yetkin mimarlar yetiştirmektir.