Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyon: 

  Tüm mimarlık dallarında İngilizce olarak verilecek eğitimler ile uluslar arası platformlarda yer alacak eleştiren, sorgulayan, katılımcı, yenilikçi ve yetkin bireyler ile akademisyenler yetiştirmektir. Mesleğine saygılı, çevreye duyarlı, bireysel olarak etkin ve takım çalışmalarına açık, mesleğini uluslararası düzeyde yapabilenve gelecek nesiller için özgün tasarımlarla etkin ve kalıcı birer temsilcileriolmayaaday mezunlarvermeyi hedeflemektedir.

Vizyon: 

   Tüm mimarlık dallarında bilimsel metotlar doğrultusunda yaratıcılığı geliştirmek ve özgün tasarımlar, projeler ile yayınların oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.  Günümüz kent ve mimarlık konularını sorgulayan, eleştirel düşünebilen, tartışan; yaratıcı düşünen, olayları ve çevreyi anlama ve yorumlama bilgi ve becerilerine sahip, dünyada meydana gelen değişimlerin farkında olan nesiller yetiştirerek pozitif katılımlarda bulunmayı amaçlamaktadır.