Dekanın Mesajı

Kentsel yaşam alanları ile kentsel yapıların tasarımı günümüzde önemli rol oynamaktadır. 2013 yılında kurulmuş olan Mimarlık Fakültesi, 21. yüzyılın post modern mimari anlayışına da uygun olarak yenilikçi ve sürdürülebilir yapılar ve şehirler oluşturulması için geleceğin çağdaş ve mesleki tüm becerilerini kazanmış mimarları yetiştirmeyi hedefleyen, İngilizce eğitim veren, etik ve ahlaka uygun olarak kamu yararının ön planda tutulduğu mimarlık ve planlama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve çağdaş mimarlık ve şehircilik anlayışına uygun olarak ulusal ve uluslar arası platformlarda yetkinlik sahibi bir kurumdur. Mimarlık Fakültemizin gerek teorik dersleri gerekse de stüdyo çalışmaları ile en kısa zamanda eğitim ve öğretim faaliyetlerine geçmesi ve lisansüstü programların açılması beklenmektedir.