Afet ve Savaş Sonrası İmar ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Öğrenci Alımı - Master's Program in Post-war and Post-disaster Reconstruction and Rehabilitation Admissions

Fakültemizin yürütücüleri arasında yer aldığı disiplinder arası Afet ve Savaş Sonrası İmar ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 2018-2019 akademik yılı sonbahar döneminde öğrenci alımına başlayacaktır.

Interdisciplinary Master's Program in Post-war and Post-disaster Reconstruction and Rehabilitation is going to start accepting student in academic year 2018-2019 Fall Semester. All the courses will be taught in English.

 
Başvuru yeri/ place of applicaiton: AYBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesi A Blok 4. Kat
Başvuru tarihleri/ application dates: 25.06.2018-06.07.2018
Mülakat Tarihi ve Yeri/ date and place of interview: 16.07.2018  15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesi A517
 
Kimler Başvurabilir:
  • Mimarlık veya Şehir Bölge Planlama
  • İnşaat mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği,Elektrik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği
  • Sosyoloji veya İşletme
 
Bölümlerinden lisans seviyesinde derecesi olanlar. 
 
Applicants who hold undergraduate degrees of:
  • Architecture or Urban Planning, 
  • Civil Engineering, Computer Science, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Energy Systems, or Material Sciences, 
  • Sociology or Management 
can apply.
 
 Başvuru için gerekli asgari puanlar (Türk adaylar için) : 
ALES 60, GRE 151 veya GMAT 465
KPDS/ÜDS/YDS 70, TOEFL IBT 80 veya Yabancı Diller Y.O. Hazırlık Muafiyet sınavı 70
Mezuniyet ortalaması 2.3/4 veya 52/100
 
Minumum Requirements for applicaiton: 
*TOEFL IBT 80 or AYBU School of Foreign Languages,  English and Presessional Course Exam Score 70 
Graduation score 2.3/4 or 52/100
*If the applicant studied in English and brings a document verifying it, she/he will be exempted from certifiying language knowledge.
 
Mülakat sırasında istenen belge: 
Eğer aday İngilizce ve anadili dışında başka bir dil biliyorsa, bu kanıtlar nitelikteki dil belgesi