Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kırâat İlmi Anabilim Dalı

Kırâat ilmi, Kur’ân etrafında gelişen ilimlerin başında gelmektedir. Kur’an-ı Kerim kelimelerinin okunuş biçimlerini konu edinen ve tilavet farklılıklarının sınırlarını belirleyen bu ilim, keyfi ve yanlış okunuşları engeller. Hz. Peygambere kadar varan Sahih senedi olan, Hz. Osman tarafından çoğaltılan Mushaf yazısına uyan ve Arap dilbilim kâidelerine ters düşmeyen kırâat vecihleri geçerli kırâat kabul edilir. Mütevâtir olan bütün kırâat vecihleri Kur’ân’ın kendisidir. Bu şartlardan birinde halel varsa o kırâat vechi için Ku’an’ın kendisidir denilemez. Kırâat-ı seb‘a, kırâat-ı aşera ve kırâat-ı seb‘a aşera gibi isnad edilen imamlar ismiyle değişik şekillerde kırâat külliyatı sistematize edilmiş, bir ilmî disiplin olarak da kendine özgü prensipleriyle kırâat ilmi, infirad ve indirac tariki gibi metodik olarak da pratize edilmiştir. Kur’ân kırâatının muhtelif şekillerini konu edinen kırâat ilminin amacı ise, kırâat ihtilaflarının sınırlarını belli bir disiplinin sistematiğiyle belirlemek, muhtelif vecihleri, belli ilkeler çerçevesinde zabt u rabt altına almak ve Allah’ın kelamını tahrif-tağyîrden korumak ve Kur’an etrafında gelişen birçok bilim dalına kaynaklık etmektir.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

(Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

 

 

 

 

 

  Öğr. Gör. Esra Nur HAKLI

 

 

 

 

 

  

 

  Öğr. Gör. Ruşen ALİOĞLU