Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Türk İslam Eedebiyatı Ve Sanatları Anabilim Dalı

Bilindiği gibi Ankara Yıldırım Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2012 yılında açılmıştır. Fakültemiz bünyesinde müstakil durumda bulunan Türk-İslâm Edebiyatı ve İslam Sanatları 2013 yılında Türk İslam Edebiyatı ve Sanatları Anabilim Dalı olarak belirlenmiştir. Söz konusu Anabilim Dalı bünyesinde Osmanlı Türkçesi, Türk İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi ve İslam Sanatları dersleri bulunmaktadır. 

 

Türk- İslam Edebiyatı Bilim Dalı

İslam Sanatları Bilim Dalı

Türk Din Musikisi Bilim Dalı

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa DEMİRCİ

(Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

 

  

  Dr.Öğr.Üyesi Kenan ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Hüseyin ŞIRA

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Tuğba ÖZEN