İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

          İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü; İslam’ın gelmesiyle Müslümanların günümüze kadar dinî, siyasî, sosyal, iktisadî, edebî ve sanatsal alanlarda yapmış oldukları tüm faaliyetleri bilimsel bir yöntemle araştırmayı, bu tarihî birikimi objektif olarak değerlendirmeyi ve günümüze nakletmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz bünyesinde İslam Tarihi Anabilim Dalı’nın yanı sıra Türk İslam Edebiyatı ve Sanatları Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bölümümüz bünyesinde iki Doçent, iki Yrd. Doç. ve üç adet Arş. Gör. olmak üzere toplamda yedi öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölüm Başkanlığını Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN yapmaktadır.

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı