Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Felsefe ve Din Bilimleri bölümü, genel olarak kadim medeniyet geleneğimizin din eğitimi müfredatında kendisine farklı isimlerle yer bulmuş insanlığın tecrübe ettiği farklı düşünceler, serüvenin birey ve toplum özelinde ortaya çıkardığı görünümler, günümüz insanın bireysel ve toplumsal bağlamda içinde yer aldığı yaşam döngüsünün uzanımlarını bilgi ve hikmet süzgecinden geçirerek bilimsel metotla ele alındığı bir bölüm olarak İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinin üç ana bölümünden bir tanesidir. Özel olarak bölüm, insanlık tarihi boyunca din ve dini inançların anlaşılma biçimleri, günümüzde geçirdikleri değişimler, insan ve din arasındaki ilişkilerin bireysel ve toplumsal boyutunun karşılıklı ele alınışı, din, bilim ve akıl arasında süren ilişkinin farklı tarihlerde ortaya çıkan süreçleri, İslam ve Türk medeniyetinin düşünsel, kültürel ve dini boyutunun geçirdiği evreler ve gelecekte medeniyet muhayyilesi içinde bu bilimlerin yerinin yeniden kurgulanmasını bilimsel yöntem ve düşünme sistematiği içinde değerlendirme amacındadır. Bu hedefini gerçekleştirmek için özgün araştırmalar üretebilme, analiz gücü geliştirme, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilecek karşılaştırmalı bilimsel seviye kazandırma, her türlü sosyal bilim alanında işbirliği yapabilecek ve yeniliklere açık öğrenci yetiştirmek üzere fakültemizde de bölüm kurulmuştur. Bu haliyle bölüm, İslami İlimler alanı ile ilgili diğer bölümlere de bilimsel anlamda destek olmaktadır.

Bölüm, bu ihtiyaçları karşılamak üzere İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı ve Din Bilimleri Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalı ve sekiz bilim dalından oluşturulmuştur. Bu bilim dalları, İslam Felsefesi, İslam Ahlakı, Mantık, Dinler Tarihi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Din Eğitimi Bilim Dallarından oluşmaktadır. 

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı