ANABİLİM DALI TANITIM

 

 

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, fakültemizin hazırlık sınıfında ve lisans eğitiminde, Arapça öğretimini yürütmektedir. Arapça öğretimindeki hedefimiz, öğrencilerimizin İslam dininin Arapça temel kaynaklarından yararlanabilmesi, orta seviyede konuşma ve dinleme becerisi kazanmasıdır. Hazırlık sınıfı programı dört temel dil becerisi (okuma, yazma, konuşma, dinleme) dikkate alınarak oluşturulmuştur. Derslikler ise modern araç-gereçlerle ve dil öğretim materyalleriyle tefriş edilmiştir. Konuşma, yazma ve dinleme dersleri sadece alanında uzman Arap öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Anabilim dalımız, yeni dil öğretim yöntemlerini ve yeni çıkan materyalleri takip ederek, yenilikçi bir anlayışla Arapça öğretimini sürdürmektedir.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
   

 

 

Prof. Dr. Yakup CİVELEK

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Muhammet Mücahit ASUTAY

(Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Abdullah HACIBEKİROĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi  Aydın KUDAT

 

 

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. Servet DEMİRBAŞ

 

 
 
 
 
 

 

 

Öğr. Gör. Amir BARADEİ

 

 

 

 

 

 Öğr. Gör. Demet ÇELİK KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 Öğr. Gör. M. Rıdwan AL-İBRAHİM

 

 

 

 

 

 

 Arş. Gör. Tahsin YURTTAŞ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arş. Gör. Cennet ASANA 

 

 

 

 

 

 

 

 Arş. Gör. Hatice ÖZİPEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arş. Gör. Mehmet CANDAN