Hadis Anabilim Dalı

Hadis Anabilim Dalı

Hadis ilmi; hadislerin ilk dönemden itibaren geçirdiği tarihi süreç bilgisinden, bunların isnad ve metinlerinin bağlı olduğu hadis usulünden oluşmaktadır. Bu ilim dalının, hadislerin belli metodolojiye göre güncel yorumlanıp anlaşılması ve günümüz dünyasına Hz. Peygamber’in uygulama ve öğretilerinin aktarılması gibi önemli bir görevi vardır.  Bunu sağlamaya yönelik olarak; “Hadis Tarihi”, “Hadis Usulü” ve “Hadis (Hadis Metinleri) gibi zorunlu dersler yanında bu alana yönelik seçmeli dersler de yer almaktadır.

Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Hadis Bilim Dalı

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

(Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı)

 

 

     

 

 

Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEMİR

 

 

 

                

 

 

Prof. Dr. Mehmet Nihat HATİPOĞLU

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  İlyas CANİKLİ

Anabilim Dalı Başkanı

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Ferhat Gökçe

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN

 

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Peyman ÜNÜGÜR