Tefsir Anabilim Dalı

Tefsir Anabilim Dalı

Tefsir Anabilim Dalı’nın ilgi alanı, her yönüyle Kur’an’ın incelenmesi, anlaşılması, açıklanması ve yorumlanmasıdır. Bu anabilim dalının verdiği dersler şöyle özetlenebilir: Kur’an’ın inişinden bugüne kadar gelişi (Kur’an tarihi); Kur’an’ı tefsir yapmanın yol ve yöntemi (Tefsir Usulü); Kur’an’ı tefsir edenler, yazılan tefsirler, tefsir tarzları, yöntemleri ve akımları (Tefsir Tarihi); doğrudan tefsir metinlerinin okunması ve incelenmesi. Ayrıca Kur’an’ın konuları, dil incelikleri, mealler, Türkçe tefsirler, günümüz tefsir problemleri, çağdaş tefsir gibi konularda da seçmeli dersler verilmektedir.

 

Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Tefsir Bilim Dalı

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Harun ŞAHİN

 

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Ayşe UZUN