Temel İslam Bilimleri Bölümü

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Temel İslam Bilimleri Bölümü, içerisinde yer alan anabilim dallarıyla, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alıp inceler. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır. Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır:

Arap Dili ve Belagati

Tefsir

Hadis

İslam Hukuku

Kelâm ve Mezhepler Tarihi

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Tasavvuf