Genel Bilgiler

FAKÜLTE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde açılan İslamî İlimler Fakültesi Mart 2012'de kurulmuş (Resmi Gazete ilanı için tıklayınız), 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans ve lisansüstü eğitimine başlamıştır. Bir yıllık Arapça hazırlık sınıfının ardından dört yıllık eğitim ile lisans programı tamamlanmaktadır. Fakülte bünyesinde Temel İslâm Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri bölümleri ve bu bölümler altında şu anabilim dalları yer alır: Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belâgati, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, İslam Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları, İslam Felsefesi, Din Bilimleri (Din Felsefesi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi)’dir. Amacımız, dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında bilgi üreten, bu bilgiyi yayan, dini, İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun yorumlayan öncü ve nitelikli bir yüksek öğretim kurumu olmak ve bu paralelde toplumun dini ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı kişiler yetiştirmektir.

Ayrıca lisans eğitiminin devamı mahiyetinde günümüzdeki dini meselelere dair ihtiyaç duyulan konular hakkında temel kaynaklardan istifade edilerek yeni bilgi ve fikirler üretmeye yönelik lisansüstü çalışmalar yaptırmayı ve bunları yayınlamayı gaye edinmiştir. Ülkemizin dışında İslami İlimler sahasında eğitim ve araştırma faaliyeti yürüten üniversite ve enstitülerle işbirliği yaparak mezunlarımızın mesleki açıdan daha birikimli olmalarını temin için imkanlar sağlamayı da hedeflemektedir.

Mezunlarımız devlet ve özel üniversitelerin İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinde araştırma görevlisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, özel eğitim kurumları ve dış ülkelerde ilgili alanlarda istihdam edilmektedir.