Sosyal Bilimler Enstitüsü - İSG Çalışan Temsilcisi

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İSG Çalışan Temsilcisi

  Görevi Adı Soyadı Telefon  E-mail
1 Çalışan Temsilcisi Araş. Gör. Esat İPEK   esatipek@hotmail.com