Siyasal Bilgiler Fakültesi

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İSG KURULU

  İSG KURULU ADI SOYADI TELEFON E-MAİL
1 İşveren veya İşveren Vekili Prof. Dr. Muhsin KAR 0312 906 17 04 muhsinkar@yahoo.com
2 İş Güvenliği Uzmanı Araş. Gör. Dr. İbrahim TÜRKMEN   iturkmen@ybu.edu.tr
3 İşyeri Hekimi Yrd. Doç. Dr. Halil KARA 0312 906 23 52 drhalilkara@gmail.com
4 İnsan Kaynakları Sorumlusu Fakülte Sekreteri Mustafa BÜLBÜL 0312 906 17 32 musbulbul@gmail.com
5 Akademik Personel Çalışan Temsilcisi Araş. Gör. Muhammed Şehid GÖRÜŞ 0312 906 17 52 muhammedgorus@gmail.com
6 İdari Personel Çalışan Temsilcisi Fakülte Sekreteri Mustafa BÜLBÜL 0312 906 17 32 musbulbul@gmail.com