Sağlık Bilimleri Fakültesi

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İSG KURULU

  İSG KURULU ADI SOYADI TELEFON E-MAİL
1 İşveren veya İşveren Vekili Prof. Dr. Selami AKKUŞ 0312 291 27 06 selamiakkus@hotmail.com
2 İş Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. İsmail FINDIKLI 0312 906 18 60 ismailfindikliybu@gmail.com
3 İşyeri Hekimi Yrd. Doç. Dr. Halil KARA 0312 906 23 52 drhalilkara@gmail.com
4 İnsan Kaynakları Sorumlusu Fak. Sekr. Engin DEMEN 0312 906 19 12 engindemen@hotmail.com
5 Akademik Personel Çalışan Temsilcisi Araş. Gör. İzzet İNCE 0312 906 19 18 izzetince43@gmail.com
6 İdari Personel Çalışan Temsilcisi Adil DEMİRBAŞ 0312 906 19 08 demirbas.adil@hotmail.com