İşletme Fakültesi

                                                                                                                             İŞLETME FAKÜLTESİ                                                                                                                             

İSG KURULU 

  İSG KURULU ADI SOYADI TELEFON E-MAİL
1 İşveren veya İşveren Vekili Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU 0312 906 16 20 tasunakutlu@ybu.edu.tr
2 İş Güvenliği Uzmanı Araş. Gör. Dr. İbrahim TÜRKMEN   iturkmen@ybu.edu.tr
3 İşyeri Hekimi Yrd. Doç. Dr. Halil KARA 0312 906 23 52 drhalilkara@gmail.com
4 İnsan Kaynakları Sorumlusu Bilgisayar İşletmeni Erol ÖCAL 0312 906 16 21 eocal@ybu.edu.tr
5 Akademik Personel Çalışan Temsilcisi Araş. Gör. Sedat ILGAZ GÜNEY 0312 906 16 72 isgunay@gmail.com
6 İdari Personel Çalışan Temsilcisi Bilgisayar İşletmeni Yusuf AKKAYA 0312 906 16 48 yusufakkaya06@hotmail.com