İSG Üst Kurulu

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜST KURULUProf. Dr. M. Fatih UŞAN

Hukuk Fakültesi Dekanı, Rektör Yardımcısı

İSG Kurul Başkanı

 

Dr. Öğr. Üy. Abdullah YILDIZBAŞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üy. Halil KARA

İşyeri Hekimi

 

Öğr. Gör. İsmail FINDIKLI

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı

 

Araş. Gör. İbrahim TÜRKMEN

Üye

 

Araş.Gör Melda Kevser AKGÜN

Üye

 

Mühendis Efe Emrah YILMAZ

Üye

 

Mühendis Mustafa Anıl HERGÜL

Üye

 

Şube Müdürü Erdal BOSTANCI

Çalışan Temsilcisi