Sağlık Taramaları Başladı!

Sağlık Taramaları Başladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun 15. maddesi a bendinde yer alan “İşveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar” ifadesi uyarınca sağlık gözetimi kayıtlarının tutulabilmesi için ekte gönderilen İşe Giriş / Periyodik Muayene Formları'nın çalışan tüm akademik ve idari personel tarafından doldurularak, 1 adet resim ile birlikte Koordinatörlüğümüze göndermesi gerekmektedir.

Önemli: Akademik ve idari personellerimiz İşe Giriş / Periyodik Muayene Formları'nda yer alan yalnızca kişisel bilgiler kısmını dolduracaktır. Doldurulan bu formlar 1 adet resim ile birlikte Koordinatörlüğümüze veya çarşamba günleri yerleşkeleri sağlık taramaları için sırasıyla gezecek olan İşyeri Hekimi Yrd. Doç. Dr. Halil Kara hocamıza muayene olurken teslim edebilirler. Formda geri kalan kısımları İşyeri Hekimi, muayene ettikten sonra kendisi dolduracaktır.

Not: Akademik ve idari personellerimize yönelik sağlık muayeneleri her çarşamba günleri 14:00 - 17:00 saatleri arasında İşyeri Hekimi odasında yapılacaktır. 

Etlik Batı Yerleşkesi / AZ-14 Numaralı Oda

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu için lütfen tıklayınız.

 Adsız