Ramak Kala Yayına Başladı

 

TEHLİKELİ DURUM VE RAMAK KALA OLAY BİLDİRİMİ

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’nce, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında Akademik ve İdari Personel ile Üniversitemiz öğrencilerinin karşılaştığı arıza, problem ve benzeri olayları ihbar edebileceği, yaşanabilecek her türlü kazaların tespiti ve ilgili birimlerin yardımı ile sorunların çözülebilmesi amacıyla ramakkala.ybu.edu.tr sitesi aracılığıyla takip sistemi oluşturulmuştur.

Ramak kala olay; işyerinde meydana gelen, çalışan, işyeri ya da ekipmanı zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. Günlük hayatta “Az kalsın” diye anlatmaya başladığımız olaylar olarak da tanımlayabiliriz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; her türlü ramak kala olayların kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu tip olayların kayıt altına alınarak raporlanması iş kazalarını önlemek için hayati önem taşımaktadır.

Üniversitemizde kullanılan takip sistemi aracılığıyla kişilerin karşılaştığı arıza, problem ve benzeri olaylar Koordinatörlüğümüzce takip edilip, ilgili birimlere iletilerek çözülmektedir. Ramak kala kazaların bildirilmesi, ileride yaşanabilecek iş kazalarının tespit edilmesi ve önlenmesi için büyük önem taşımaktadır.

Heinrich Kaza Piramiti’ne göre; yaşanan her 29 ramak kala olay 1 tane yaralanmalı iş kazasına, 300 ramak kala olay ise 1 tane ağır yaralanmalı veya ölümlü iş kazasına sebep olmaktadır.

İş kazalarını önlemek için; başınıza gelen ve size az kalsın dedirten tüm olayları lütfen; www.ybu.edu.tr/isg sitesinde yer alan “Tehlike İhmal Bildir” bloğunda yer alan “Tehlikeli Durum ve Ramak Kala Bildirim Formu” veya İSG panomuzda yer alan “Ramak Kala Bildirim Kutusu” aracılığıyla Koordinatörlüğümüze bildiriniz.

             

              Neler Ramak Kala Kazadır?

§  Az kalsın ıslak zeminde kayıyordum.

§  Az kalsın kablolara takılıp düşüyordum.

§  Az kalsın elektrik çarpıyordu.

§  Az kalsın dolap devriliyordu.

§  Az kalsın malzemeler üzerime düşüyordu.

§  Az kalsın gözüme kimyasal sıçrıyordu.

§  Az kalsın zehirli gaz/kimyasal soluyordum.

§  Az kalsın tüp gaz kaçırıyordu.

§  Az kalsın tehlikeli atık poşetleri yırtılıyordu.

§  Az kalsın çatıda çalışma yapan işçi düşüyordu.