Sosyoloji Lisans Eğitimi

Bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin 8 dönem boyunca alacağı dersleri indirmek için tıklayınız.

1.SINIF GÜZ

 

DERS KODU

DERSİN ADI

 

ZORUNLU

SEÇMELİ

 

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

FEL131

Felsefeye Giriş

Introduction to Philosophy

 Zorunlu

3

 

 

5

İNG103

Temel İngilizce I

Basic English I

Zorunlu

2

 

 

2

PSİ123

Genel Psikoloji

General Pshicology

Zorunlu

3

 

 

5

SBKY101

Siyaset Bilimine Giriş

Introduction to Politics Science

Zorunlu

3

 

 

4

SOS101

Sosyolojiye Giriş I

Introduction to Sociology I

Zorunlu

3

 

 

6

SOS103

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Ve Teknikleri I

Methods and Tecniques in Social Sicences I

Zorunlu

3

 

 

6

TDL101

Türk Dili I

Turkish Language I

Zorunlu

2

 

 

1

TİT101

Türk İnkılap Tarihi I

History of Turkish Revolution I

Zorunlu

2

 

 

1

TOPLAM KREDİ

 

 

       30

                 

 

 

1.SINIF BAHAR

 

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU

SEÇMELİ

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

 SOS 102

Sosyolojiye Giriş II

Introduction to Sociology II

Zorunlu

3

 

 

6

 SOS 104

Sosyal Bilimlerde Yöntem Ve Araştırma Teknikleri II

Methods and Tecniques in Social Sicences II

Zorunlu

3

 

 

6

SOS 106

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

 Social and Cultural Anthropology

Zorunlu

3

 

 

6

PSİ 124

Sosyal Psikoloji

 Social Psychology

Zorunlu

3

 

 

5

İKTS 100

İktisada Giriş

Introduction to Economics

Zorunlu

3

 

 

3

İNG104

Temel İngilizce II

Basic English II

Zorunlu

2

 

 

2

TDL102

Türk Dili II

Turkish Language II

Zorunlu

2

 

 

1

TİT102

Türk İnkılap Tarihi II

History of Turkish Revolution II

Zorunlu

2

 

 

1

TOPLAM KREDİ

 

 

       30

 

 

 

2.SINIF GÜZ

 

DERS KODU

DERSİN ADI

 

ZORUNLU

SEÇMELİ

 

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

FEL241

Felsefe Tarihi I

History Of Philosophy I

 Zorunlu

3

 

 

5

SOS201

Sosyoloji Tarihi I

History Of Sociology I

 Zorunlu

3

 

 

6

SOS207

Osmanlı Toplum Yapısı

Structure Of Ottoman Society

 Zorunlu

3

 

 

5

SOS211

Gençlik Sosyolojisi

Sociology Of Youth

Seçmeli

3

 

 

5

SOS215

Dünya Medeniyetler Tarihi

History Of Civilaziton

 Seçmeli

3

 

 

5

SOS 213

Eğitim Sosyolojisi

Sociology Of Education

 Seçmeli

3

 

 

5

SOS 205

Kırsal Alanlar Sosyolojisi

Rural Areas Sociology

Seçmeli

3

 

 

5

SOS 209

 

Küçük Gruplar Sosyolojisi

Small Groups Sociology

Seçmeli

3

 

 

5

 

Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

Seçmeli

 

 

 

 

TOPLAM KREDİ

 

 

       30

                 

Ders içeriklerini Bologna sayfasından görmek için lütfen tıklayınız. 

 

2.SINIF BAHAR

 

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU

SEÇMELİ

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

Fel242

Felsefe Tarihi II

History Of Philosophy II

 Zorunlu

3

 

 

5

Sos202

Sosyoloji Tarihi II

History Of Sociology II

 Zorunlu

3

 

 

6

 Sos 204

Aile Sosyolojisi

Sociology Of Family

 Zorunlu

3

 

 

6

 Sos 206

Kent Sosyolojisi

 Urban Sociology

 Zorunlu

3

 

 

6

 Sos 208

 Çevre Sosyolojisi Ve Politikaları

 Enviroment Sociology And Policies

 Seçmeli

3

 

 

5

 Sos 210

 Çalışma Ve Endüstri Sosyolojisi

 Sociology Work And Industry

 Seçmeli

3

 

 

5

 Sos 212

 Afet Sosyolojisi

Sociology Of Disasters

 Seçmeli

3

 

 

5

Sos 214

Spor Sosyolojisi

Sport Sociology

Seçmeli

3

 

 

5

 

Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

Seçmeli

 

 

 

 

TOPLAM KREDİ

 

 

       30

 

Ders içeriklerini Bologna sayfasından görmek için lütfen tıklayınız. 

 

3.SINIF GÜZ

 

Ders Kodu

Dersin Adı

 

Zorunlu

Seçmeli

 

Teori/Uyg./Lab (Saat)

Akts

Türkçe

İngilizce

Sos301

Sosyal Bilimlerde İstatistik

Statistics İn Social Sciences

 Zorunlu

3

 

 

6

Sos303

Sosyal Hareketlilik Ve Tabakalaşma

Social Mobilities And Stratification

Zorunlu

3

 

 

5

Sos305

Türkiye'de Sosyoloji Ve Tarihi

Sociology İn Turkey And İts History

Zorunlu

3

 

 

5

Sos307

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Contemporary Sociology Theories

Zorunlu

3

 

 

5

Sos309

İktisat Sosyolojisi

Sociology Of Economics

 Seçmeli

3

 

 

5

Sos313

Beden Sosyolojisi

Sociology Of Body

Seçmeli

3

 

 

5

Sos321

Demografi Ve Nüfus Hareketleri

Populition Movements And Demography

Seçmeli

3

 

 

5

Sos 311

Medya Ve İletişim Sosyolojisi

Sociology Of Media And Communication

Seçmeli

3

 

 

5

Sos 315

Edebiyat Sosyolojisi

 

Sociology Of Literature

Seçmeli

3

 

 

5

Sos 317

Mesleki İngilizce I

Professional English I

Seçmeli

3

 

 

5

 

Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

Seçmeli

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

       30

                 

 

Ders içeriklerini Bologna sayfasından görmek için lütfen tıklayınız. 

 

3.SINIF BAHAR

 

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU

SEÇMELİ

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

 SOS 302

 SPSS Uygulamaları

SPSS Applications

 Zorunlu

3

 

 

6

 SOS 304

Sosyal Değişme Teorileri

Theories of Social Change

 Zorunlu

3

 

 

5

 SOS 306

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Social Structure of Turkey

 Zorunlu

3

 

 

5

SOS 308

Sosyal Politika ve Uygulamaları

Social Policy and Applications

Seçmeli

3

 

 

5

 SOS 310

Sosyal Hareketler

Social Movements

 Zorunlu

3

 

 

5

 SOS 312

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi

Sociology of Health and Illness

 Seçmeli

3

 

 

5

SOS 314

Suç Sosyolojisi

Sociology of Crime

Seçmeli

3

 

 

5

SOS 316

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Sociology of Gender

 Seçmeli

3

 

 

5

SOS 318

Mesleki İngilizece II

Professional English II

Seçmeli

3

 

 

5

 

 Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

 Seçmeli

 

 

 

 

TOPLAM KREDİ

 

 

       30

Ders içeriklerini Bologna sayfasından görmek için lütfen tıklayınız. 

 

4.SINIF GÜZ

 

Ders Kodu

Dersin Adı

 

Zorunlu

Seçmeli

 

Teori/Uyg./Lab (Saat)

Akts

Türkçe

İngilizce

Sos401

Siyaset Sosyolojisi

Political Sociology

 Zorunlu

3

 

 

5

Sos403

Bitirme Projesi I

Completion Project I

Zorunlu

 

2

 

5

Sos407

Hukuk Sosyolojisi

Law Sociology

Seçmeli

3

 

 

5

Sos 405

Din Sosyolojisi

Religion Sociology

Zorunlu

3

 

 

5

Sos417

Toplumsal Etki Ve Değerlendirme

Social Impact Assessment

Seçmeli

3

 

 

5

Sos427

Klasik Sosyoloji Metinleri Okumaları

Classical Sociological Texts

 Seçmeli

3

 

 

5

Sos 415

Modernite, Post-Modernite Ve Küreselleşme

Modernity, Post-Moderntiy And Globalization

 Seçmeli

3

 

 

5

SOS 419

Aydın Sosyolojisi

Sociology of Intellectuals

Seçmeli

3

 

 

5

SOS 413

Sanat Sosyolojisi

Sociology of Art

Seçmeli

3

 

 

5

SOS 429

Demokrasi ve İnsan Hakları

Democracy and Human Rights

Seçmeli

3

 

 

5

 

Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

Seçmeli

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

       30

                 

Ders içeriklerini Bologna sayfasından görmek için lütfen tıklayınız. 

 

4.SINIF BAHAR

 

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU

SEÇMELİ

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

SOS 402

Bilgi Sosyoloji

Sociology of Knowledge

Zorunlu

3

 

 

5

SOS 404

Bitirme Projesi II

Completion Project II

Zorunlu

 

2

 

5

SOS 418

Güncel Sorunlar ve Analizi

 Contemprary Problems and Their Analysis

 Seçmeli

3

 

 

5

 SOS 412

Etnisite ve Kimlik Çalışmaları

 Ethnisity and Identity Studies

Seçmeli

3

 

 

5

SOS 414

Göç Sosyolojisi

 Sociology of Mıigration

Seçmeli

3

 

 

5

SOS 420

 AB ve Türkiye İlişkileri

 Relations of Turkey and EU

Seçmeli

3

 

 

5

SOS 416

Gündelik Hayatın Sosyolojisi

 

Sociology of Everyday Life

Seçmeli

3

 

 

5

SOS 424

Müzik Sosyolojisi

Music Sociology

Seçmeli

3

 

 

5

 

Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

Seçmeli

 

 

 

 

TOPLAM KREDİ

 

 

       30

 

 

 

 

Haberler