AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Kahramanmaraş

Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Yüksek Lisans: Kırıkkale Üniversitesi

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Çalışma Alanları: Kent Sosyolojisi, Tüketim Kültürü, Sosyal Değişme, Modern Türkiye  Tarihi

İletişim: mustafaorcan@yahoo.com 

Telefon: (0312) 906 14 91

Hocamız, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde

misafir öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Özgeçmiş         İngilizce Özgeçmiş

 

 

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT (Bölüm Başkanı V.)

1964, Giresun

Lisans: Ankara Üniversitesi, DTCF

Yüksek Lisans: Kırıkkale Üniversitesi

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Çalışma Alanları: Değerler Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Türk Sosyoloji Tarihi,

Din Sosyolojisi, Osmanlı Modernleşmesi

İletişim: ozyurtcevat@gmail.com

​Telefon: (0312) 906 14 85

Özgeçmiş

 

 

Prof. Dr. Ramazan YELKEN

1959, Çankırı

Lisans: Ankara Üniversitesi, DTCF

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Çalışma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Cemaat ve Sivil Toplum, İnsan Hakları

İletişim: ryelken@hotmail.com 

Telefon: (0312) 906 14 86

Özgeçmiş

 

 

Prof. Dr. Yasin AKTAY
1966, Siirt

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Din Sosyolojisi, İslamcılık, İslami Hareketler,

Siyaset Sosyolojisi, Modernleşme Tarihi, Dinler Tarihi

İletişim: yaktay@yahoo.com 

Telefon: 

Özgeçmiş

 

Prof. Dr. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU

Lisans: Ege Üniversitesi

Yüksek Lisans: Western Michigan University 

Doktora: University of Iowa 

Çalışma Alanları: Aile Sosyolojisi, Suç Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet,

Toplumsal Sınıflar ve Yoksulluk, Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi

İletişim: unalhalime@hotmail.com

Telefon: (0312) 906 14 87

Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Zafer ÇELİK

1977

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Alanları: Eğitim Sosyoloji, Eğitim Politikaları, Uluslararası Eğitim, Uluslararası Öğrenci Hareketleri

İletişim: zcelik@ybu.edu.tr 

Telefon: (0312) 906 14 95

Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Emrah AKBAŞ

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Alanları: Çocukluk ve Gençlik Sosyoloji, Göç Çalışmaları, Sosyal Hizmet, Aile Sosyolojisi.

İletişim:  emrah.akbas@yahoo.com

Telefon: (0312) 906 14 92

Özgeçmiş

 

 

 Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK

1976, Giresun

Lisans: İnönü Üniversitesi

Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi

Doktora: Fırat Üniversitesi

Çalışma Alanları: Kentleşme, Din Sosyolojisi, Tüketim Toplumu, Modern Türkiye Tarihi, Metodoloji

İletişim: musaozturk724@gmail.com

Telefon: (0312) 906 14 80

Özgeçmiş

 

Dr. Öğr. Üyesi Yelda ÖZEN

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi, Beden Sosyolojisi, Çalışma Sosyolojisi,

Yaşlılık ve Bakım Sosyolojisi, Uluslararası Göç, Kırsal Dönüşüm, Çevre Sosyolojisi

İletişim: yozen@ybu.edu.tr

Telefon: (0312) 906 14 03

Özgeçmiş

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer SAĞIROĞLU

Bolu

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Doktora: Selçuk Üniversitesi

Çalışma Alanları: Göç Sosyolojisi, Uluslararası İnsan Hareketliliği, Etnisite-Kimlik, Ortadoğu'da Siyasal Akımlar

İletişim: alizaferus@yahoo.com 

Telefon: (0312) 906 14 81

Özgeçmiş

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatem ETE

Dr. Öğr. Üyesi Öner BUÇUKÇU

1986, Erzurum

Lisans: Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Doktora: Afyon Üniversitesi

Çalışma Alanları: Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi, Yakın Dönem Türkiye Tarihi,

Milliyetçilik, Sosyalist Sol

İletişim: onerbucukcu@gmail.com 

Telefon:  (0312) 906 13 99

Özgeçmiş

 

 

Öğr. Gör. Murat ÖZTÜRK

1970, Ankara

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Yale University

Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam Ediyor)

Çalışma Alanları: Sosyal Bilimlerde Yöntem, İleri Düzey İstatistik Modelleme, Veri Madenciliği, Gizli Değişken Modellemesi, Eğitim Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Çalışma ve Endüstri Sosyolojisi

İletişim: murat.ozturk@aya.yale.edu 

Telefon: (0312) 906 14 96

Özgeçmiş

 

Ar. Gör. Bahattin CİZRELİ

1986, Cizre

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam Ediyor)

Çalışma Alanları: Din Sosyolojisi, Türkiye'de Siyasal Akımlar, Modernleşme Hareketleri

İletişim: bahattincizreli@gmail.com

Telefon: (0312) 906 14 35

Özgeçmiş

 

Ar. Gör. Serhat KÜRKLÜ

Lisans: Ankara University 

Yüksek Lisans: Yıldırım Beyazıt University 

Doktora: Yıldırım Beyazıt University 

Çalışma Alanları: Social Theory, Cultural Sociology, Sociology of Music

İletişim: serhat.kurklu@gmail.com 

Telefon: (0312) 906 15 48

Özgeçmiş

 

 

Ar. Gör. Feyza Korkmaz SAĞLAM

1986, Kırıkkale

Lisans: Ankara Üniversitesi, DTCF

Yüksek Lisans: Sussex Üniversitesi

Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam Ediyor)

Çalışma Alanları: Sosyal Psikoloji, Kimlik Çalışmaları, Kent Sosyolojisi

İletişim: fyzkorkmaz@gmail.com

Telefon: (0312) 906 14 65

Özgeçmiş

 

Ar. Gör. Alkan ÜSTÜN

1987, Ankara

Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Yüksek Lisans: University of Southampton

Doktora:Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam Ediyor)

Çalışma Alanları:Aile Sosyolojisi, Kent Çalışmaları

İletişim: alkanustun@gmail.com 

Telefon: (0312) 906 14 35

Özgeçmiş

 

 

Arş. Gör. Mesut ARSLAN

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lİsans: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)

Çalışma Alanları: Siyaset Sosyolojisi, Kimlik Çalışmaları, Spor Sosyolojisi

İletişim: arslanmesut@hotmail.com

Telefon: (0312) 906 14 71

Özgeçmiş

 

 

Arş. Gör. Fatma Betül COŞKUN

1989, Konya

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)

Çalışma Alanları: İlişkisel Sosyoloji, Kültür Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi, Sosyoloji Teorileri

İletişim: coskunfatmabetul@gmail.com

Telefon: (0312) 906 14 65

Özgeçmiş

Haberler