Sosyoloji Bölümü Anabilim Dalları

ANABİLİM DALLARI (Alfabetik Sıra)

a.       Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Başkan: Prof. Dr. Ramazan YELKEN

Öğr. Gör. Murat ÖZTÜRK

Ar. Gör. Fatma Betül COŞKUN

b.      Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Başkan: Prof. Dr. Cevat ÖZYURT

Prof. Dr. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU

Doç. Dr. Zafer ÇELİK

Ar. Gör. Bahattin CİZRELİ

Ar. Gör. Serhat KÜRKLÜ

c.   Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Yelda ÖZEN

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Dr. Öğr. Üyesi  Ali Zafer SAĞIROĞLU

Ar. Gör. Alkan ÜSTÜN  

d.  Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Başkan: Prof. Dr. A. Celil KARLUK

Doç. Dr. Emrah AKBAŞ

Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK

Ar. Gör. Feyza Korkmaz SAĞLAM

Ar. Gör. Mesut ARSLAN

 

Haberler