Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvuranlar İçin Yapılacak Olan Yabancı Dil Sınavı

30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete ilan edilen "Fars Dili ve Edebiyatı" alanındaki Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için 18.01.2018 tarihi saat: 10.00' da Üniversitemiz Esenboğa Külliyesi A Blok 2. Kat 201 numaralı Toplantı Salonunda Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.