Satınalma Birimi

 

¨      Rektörlük bütçesinden satın alınması gereken tüm satın alma işlerini yapmak.

¨      Rektörlük ve ödeneği toplu olarak verilen tüm birimlerin demirbaş, makine-teçhizat, bilgisayar, yazılım, donanım ve üniversitemiz kütüphanesi için gerekli bilgi kaynaklarının satın alımları yapılarak bunlara ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek.

¨      Hizmet Alımları harcama kaleminde yer alan makine-teçhizat ve cihazların yıllık bakım ve onarım sözleşmelerinin yapılması ve yedek parçalarının temin edilmesi, taşıtların bakım ve onarımının yaptırılması, yedek parçalarının temini, binalarımızın bina küçük onarımlarının yaptırılması ile ilgili satın alma işlemlerinin yürütmek.

¨      Üniversitemize ait tüm birimlerinin, makine teçhizat, kırtasiye, temizlik, büro malzemesi ve demirbaş ihtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisinden, Avans ve Kredilerin açılması yoluyla alınacak olan malzemelerin DMO dan ya da DMO’da bulunmayan malzemelerin ilgili firmalardan temin edilmesi sonucu Üniversitemiz depolarına teslim etmek.

¨      Yangından korunma malzemeleri ile ilgili olarak Üniversitemiz tüm birimleri için yangın söndürme cihazları alımı, doldurulması ve bakımlarının yaptırılması ihale işlemlerini yapmak.