Mali Hizmetler Birimimiz

 

¨      Birimimizin üç yıllık bütçe taslağının hazırlanması

¨      Ödeneklerin revize, aktarma, ek ödenek, ayrıntılı harcama programı ve ödeneklerin takibi

¨      Telefon faturalarının ödenmesi ve üniversitemiz telefonlarının ayrıntılı icmalinin hazırlanması

¨      Birimimiz raporlarının hazırlanması (Faaliyet Raporu, stratejik planlar, kurumsal değerlendirme raporu, brifing vb.)