Değerlerimiz

¨      Öncelikle Mevzuat içerisinde iş ve işlemleri yapmak

¨      Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,

¨      Şeffaf, adil ve açık olmak

¨      Mali disiplin içerisinde saydamlık yapısına sahip olmak

¨       Üniversitemiz Stratejik ve Eylem Planında belirtilen hedefler doğrultusunda katkı sağlamak,

¨       Başkanlığımız personelinin niteliği ve kalitesini artırmak

¨       Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak,

¨     Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi  yapmak