Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

¨      Rektörlük ve Rektörlüğe Bağlı birimlere ait yıllık Bütçe Tekliflerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, bütçe ödenekleri ve harcama durumlarını izlemek.

¨      Üniversitemiz bütçesinden satın alınması gereken tüm satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.

¨      Başkanlığımız alanına giren makine-teçhizat ve cihazların yıllık bakım onarım sözleşmeleri, yedek parçaların temin edilmesi,

¨      Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı birimlere ait her türlü malzemenin giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet,  devir ve sayım işlemlerini gerçekleştirmek.

¨      Hurdaya ayrılacak Dayanıklı taşınır malların tespitlerini ve kayıttan düşme teklif ve onay tutanağının hazırlanarak kayıtan silme, imha, satış ve devir işlemlerinin yapılması;

¨      Üniversitemizin ihtiyacı olan kiralama işlemlerini gerçekleştirmek. (4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre )

¨      Rektörlük ve bağlı birimlerin temizlik işlerinin yürütülmesi, hizmet araçlarının sevk ve idaresi hizmetlerinin takibi ve kontrolü sağlamak.

¨      Güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek.

¨      Mali yılsonunda evrakların tasnif edilip dosyalanarak birim arşivine kaldırılması;

¨      Verilecek benzeri görevleri yapmaktır.