Fakültemiz öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ “Bütçe İçi İşletme Çalıştayı”na Katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, Türkiye’nin farklı illerinden gelen belediye çalışanları ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ileBütçe İçi İşletme Çalıştayı9-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Haymana’da gerçekleştirildi. Belediyelere bağlı olarak kurulan Bütçe İçi İşletmelerin, hukuki yapılarının, bütçelerinin, harcamalarının, muhasebeleştirme işlemlerinin ve vergilendirilmelerinin nasıl olması gerektiği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar tartışıldı.

Özellikle bu işletmelerin hukuki yapılarının ve vergilendirilmelerinin nasıl olması gerektiği, uymaları gereken usul kurallarının ne olduğu ve hangi vergiler açısından mükellefiyetlerinin olduğuna dair açıklamalar yapan Fakültemiz öğretim üyesi Sayın Yrd.Doç.Dr.Neslihan KARATAŞ DURMUŞ Belediyeler Bünyesindeki Bütçe İçi İşletmeler ve Vergilendirilmeleri konulu sunum gerçekleştirdi.  Bu işletmelerle ilgili kanuni düzenlemeler ile ikincil mevzuat hükümleri arasındaki çatışmalara dikkat çeken KARATAŞ DURMUŞ, bu çatışma sebebiyle Belediyelerin karşı karşıya kalabilecekleri mali sıkıntılar üzerinde durdu.

Çalıştay sonunda mevzuat değişikliğinin bir an evvel yapılmasının önemine değinilerek, tüm katılımcıların kabul ettiği yapılması gereken eylemlerin belirlendiği 10 maddelik liste hazırlandı.01020304