AYBÜ Hukuk Fakültesi Çarşamba Semineri 138–Şirket Birleşmelerinin İptalinde Yeni Yaklaşımlar