Giden Evrak

 

Üniversitemiz birimlerce hazırlanan giden evrak, kayıt defterine evrakın sıra no, sayısı, gönderildiği yer, birim, tarih, konusu varsa ek sayısı, gönderiş şekli (gizli, çok gizli, özel, hizmete özel kişiye özel, ivedi, çok ivedi, günlü, acele posta servisi, iadeli  taahhütlü, resmi taahhütlü, normal, matbu, koli gibi) kaydı yapılır.

1-Giden evrak çıkış numarası her takvim yılı basında 1 (bir) den başlayarak yıl sonuna kadar birbirini izlemek suretiyle sıra numarası alır.

2-Giden evrak çıkış numarası birimlerce kapalı zarfla gönderilen  (gizli, çok gizli, özel, hizmete özel, kişiye özel) evrakların zarfları üzerine diğer gönderilere ise evrakın ve zarfın üzerine verilir.