Genel Tanıtım

 

124 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilat Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin  27/1  inci Maddesi kapsamında Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşan Genel Sekreterlik;

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun “Yönetim Örgütleri” nin 51 inci Maddesi kapsamında; doğrudan Rektöre bağlı, Merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter başkanlığında hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları ve müdürler ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunan bir yönetim örgütüdür.