ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

DUYURULAR

  Anasayfa › DUYURULAR  

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Denklik Komisyonu Duyurusu

TIP DOKTORLUĞU ALANINDA DENKLİK SINAVI İLE İLGİLİ

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1. T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.06.2016 tarih ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.09.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereğince Tıp Doktorluğu alanında  ‘’Yapılandırılmış Klinik Sınav’’ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde yapılacaktır.

2. Sınava yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na Tıp Doktorluğu alanında diploma denklik belgesi almak üzere başvuran ve haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavı 2. Aşamasına (Klinik Bilimler) girme kararı çıkan adaylar başvuru yapabilirler.

3. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapılacak sınava ait ön başvuru, kura çekimi ve sınava girecek kesin aday listesinin belirlenmesi ile ilgili tarihler aşağıda belirtilmiştir:

·         Ön Başvuru: Madde-2’deki şartı sağlayan adaylardan yapılacak olan sınava girmek isteyenlerin 15 Haziran 2017, Perşembe günü, saat 10.00-12.00 arasında aktif hale getirilecek olan http://tipdenklik.ybu.edu.tr sitesinden ön başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgili internet bağlantı adresi belirtilen gün ve saat aralığı dışında aktif olmayacağından bu süreç dışında hiçbir şekilde ön başvuru kabul edilmeyecektir. Adayların ön başvuru yaptıklarına dair ekran çıktısı almaları gerekmektedir. Ön başvuru için aday sayısı kısıtlaması yoktur.

·         Ön Başvuru Yapan Adayların İlanı: Ön başvuru işlemini başarıyla tamamlayan adayların listesi 16 Haziran 2017, Cuma günü, www.ybu.edu.tr sitesinden ilan edilecektir.

·         Ön Başvuru İlanına İtiraz Süreci: Ön başvuru sürecini yukarıda belirtilen gün ve saat aralığında başarı ile tamamladığı ve çıktı aldığı halde ilan edilen listede adı gözükmeyen adayların 19-20 Haziran 2017 tarihlerinde, mesai saatleri içinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na ön başvuru çıktısı ve kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

·         Ön Başvuru Yapan Adayların Kesin Listesinin İlanı: Ön Başvuru Kesin Listesi 23 Haziran 2017, Cuma günü, www.ybu.edu.tr sitesinden ilan edilecektir.

·         Sınava Girmeye Hak Kazanacak Adayların Belirlenmesi: Ön Başvuru Kesin Listesinde adı ilan edilen adaylar arasından sınava girmeye hak kazanacak 15 (on beş) aday, 28 Haziran 2017, Çarşamba günü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilkent Yerleşkesi, Konferans Salonunda, saat 11.00’de, Noter huzurunda ve adayların katılımına açık bir şekilde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında belirlenecek ve aynı gün www.ybu.edu.tr sitesinden ilan edilecektir.

4. Gerçekleştirilecek sınav hakkında genel bilgiler:

 1. Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı günde, iki ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
 2. Tıp Doktorluğu alanında yapılacak sınavdan 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alması durumunda adaylar başarılı sayılacaktır.
 3. Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek geçersiz sayılacaktır.
 4. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Ön Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
 5. Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.
 6. Sınavla ilgili itirazlar Ankara yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na yapılacaktır.
 7. Sınav sonuçları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi web sayfasında (www.ybu.edu.tr) ilan edilecektir.

5. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapılacak sınava ait sınav yeri, sınav tarihleri ve sınav ücreti bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

 • Sınav Yeri: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilkent Yerleşkesi, Klinik Beceri Eğitimi ve Simülasyon Laboratuvarı.
 • Yazılı Sınav Tarihi: 10 Temmuz 2017, Pazartesi, saat 10.00-12.00.
 • Uygulamalı Sınav Tarihi: 11 Temmuz 2017, Salı, saat 09.00-17.00.
 • Sınav Ücreti: 2000 TL

(Sınav ücreti; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Halkbank Merkez Şubesi IBAN NO: TR52 0001 2009 1940 0006 0000 76 nolu hesaba yatırılacaktır, Ücret yatırılırken adayların Ad—soyadlarını ve Türk (TC) veya yabancı uyruklu (YU) vatandaşlar için vatandaşlık numaralarını dekonta yazdırmaları gerekmektedir.)

 • Adaylar ıslak imzalı ön başvuru çıktılarını ve para yatırdıklarını gösteren dekontun bir örneğini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Sekreterliğine (Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı, No:6, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanı, Kat-1, Bilkent-Ankara) 06 Temmuz 2017, Perşembe günü mesai saati bitimine kadar elden teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

6. Adayın Sınava Girerken Yanında Bulundurması Gereken Belgeler:

 • Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge ibraz etmek zorundadırlar.
 • 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş vb.