Akademik Teşvik Atıf Duyuru - 15.01.2018

Sadece atıflarla ilgili olmak üzere (yayın, ödül vs. dışında) öğretim üyelerimize kolaylık olsun diye, kâğıt sarfiyatı ve çıktı hazırlama problemini önlemek üzere atıflara ait bilgiler CD’ye kaydedilmek suretiyle dosyaya eklenebilecektir. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu üyeleri atıfların değerlendirilmesini bu CD’ler üzerinden yapabilecektir.